; Osobní blog sabbath65

Blog od Sabbath65

NEBERTE ŽIVOT PŘÍLIŠ VÁŽNĚ,STEJNĚ Z NĚJ NEVYVÁZNETE ŽIVÍ...
 

ZNAMENÍ LVA
ZNAMENÍ LVA


Do
tohoto znamení vstupuje Slunce dne
23.
Července
a
zůstává v něm do
23.
Srpna.
Vládcem tohoto znamení je Slunce.Postava lidí narozených
v
 tomto
znamení je obyčejně velká, horní část
těla dobře vyvinutá. Postava vcelku budí silný
a zdravý dojem. Tvář je oválná a má
svěží barvu. Čelo je silné, ale nevystupuje, pleť
je bez vrásek, vlasy zvlněné, oči živé a
srdečné. Celý zjev působí dojmem přirozené
autority. Tito lidé mají velmi teplý a zvučný
hlas. Lidé narození ve znamení Lva mají
nejšlechetnější a nejvznešenější povahy. Všichni
mají vrozenou zdravou pýchu a touhu po vládnutí.
Mnozí z nich jsou výborní vládcové
a vůdcové. Jejich myšlení je velkorysé a
šlechetné, vůbec neznají pocit strachu a
méněcennosti. Vystupují se samozřejmou důstojností.
Vzbuzují úctu, ačkoli o to vůbec neusilují.Povahou jsou velmi veselí. Všude,
kde se objeví, šíři ovzduší tepla a
veselosti. Děti narozené v
 tomto
znamení lidé nazývají také
,,slunečními“. A opravdu, tito lidé mají tak
otevřenou a slunečnou mysl, že dokáží rozveselit
svoje okolí i tehdy, když je stísněné špatnou
náladou. K tomu nepoužívají ani mnoho
vtipů, ale jsou takoví přími a svěží, že
jejich nezaujatý a přímý zásah dokáže
strhnout i ostatní Jsou velmi sebevědomí, úzkost,
obavy a nejistotu vůbec neznají a tak se tedy plně mohou
věnovat jiným. Pomáhají při každé
příležitosti, a to tak důstojným a taktním
způsobem, že se před nimi není třeba vůbec stydět. Tyto
lidé přímo pociťují potřebu dávat něco
ze své velké síly i jiným.Lidé tohoto typu
si vždy určují vysoké cíle. Jejich způsob
života má v sobě něco mimořádného.
Myslí tak čistě a ušlechtile, že se často stává,
že je druzí lehko oklamou řečmi. Nezřídka
nedovedou pochopit, že by jejich důvěru mohl někdo zklamat. Tito
lidé bývají pyšní a může se stát,
že najednou někým nebo něčím velmi pohrdají.
Ale nejsou mstiví a dokáží velkodušně
odpouštět. Je-li Slunce ozařováno nepříznivě, může
jejich pýcha přerůst až v nadutost.Lidé tohoto typu jsou většinou
ohnivé povahy. Jejich milostné city jsou velmi silné
a jejich dobrosrdečný, šlechetný způsob vzbuzuje u
jiných pocit štěstí. Mají veselé a
ustálené názory a tak jsou velmi příjemnými
společníky.
Jsou
to lidé, které skoro nikdy neopustí dobrá
nálada a vůle a na které se snad ani nedokážeme
hněvat.V lásce
jsou velmi spolehliví a pozorní. Nemají smysl
pro milostné pletky a nejsou záletníky. Znají
jenom skutečně upřímné vášně, a když
někoho milují, mají ho rádi celou svou bytostí.Málokdy je slyšíme mluvit
o vlastních starostech. Se vším nepříjemným
se snaží vyrovnat sami, jiné neobtěžují.
Navenek jsou veselí a usměvaví i tehdy, když jsou
v
 duši
smutní. Velmi se radují, když mohou milovanou osobu
bohatě obdarovat a zmírnit její starosti.Manželství s těmito
lidmi se téměř vždycky vydaří. Jsou věrní a
mají velice rádi děti. Ženy narozené v tomto
znamení patří k nejlepším matkám.
Jejich rodinný život je velmi krásný a
harmonický. Při nepříznivém planetárním
ozáření mohou být někdy tito lidé
příliš smyslní.Pokud jde o manželství, měli by
se spojit s
 osobami
narozenými ve znamení Skopce nebo Střelce, neboť
s oběma typy si mohou dobře rozumět. Velmi výhodně
mohou vytvořit svazek i s osobou narozenou ve znamení
Vah nebo Blíženců. Kdyby si tento člověk našel osobu,
která při narození měla ve znamení Lva
Měsíc,bylo by to spojení velmi šťastné.Děti
narozené ve znamení Lva jsou velmi rozkošné.
Mají kadeřavé vlasy, přímou, bystrou tvářičku
s oslňujícím a podmaňujícím
výrazem.Jejich rodiče můžeme nazvat
š
ťastnými.
Všechno jim jde lehce a hravě. Jejich děti nemívají
špatnou náladu, vždy jsou veselé a zdravé a
již od svého útlého mládí jsou to
téměř osobnosti. Každý je má rád a je
jim nakloněn.Děti jsou zase šťastné, když mohou něco
někomu darovat, a uděláme jim radost, když jim dovolíme,
aby obdarovaly chudší nebo aby se mohly se svými
hračkami podělit s přítelem. Je třeba jim vštípit
význam šetrnosti, neboť někdy mívají sklon
k marnotratnosti. Peněz však nepoužívají
k ukojení vlastních přání, neboť
někdy darují víc, než jim kapsa dovoluje. Potřebují
však slunce a teplo. Protože lidé narození ve znamení
Lva mají vrozenou důstojnost a autoritu, hodí se
nejlépe na významná reprezentační místa.
Úspěšně se mohou uplatnit ve všech povoláních,
kde mohou vést a rozhodovat.Spolupráce s takovými
lidmi je poměrně snadná a příjemná, neboť –
i když jsou velmi sebevědomí – rádi se dají
poučit. Při společné akci neznají tajnůstkářství,
vždy jsou přímí a otevření. Výborně
se osvědčili jako zlatníci nebo klenotníci. Jako
malíři, hudebníci nebo herci mohou dosáhnout
mimořádných úspěchů. Jsou z nich výborní
řečníci, jejich silná osobní přitažlivost
spojená s imponujícím zjevem dokáže
roznítit posluchače. Jejich jisté vystupování
působí příznivě na dav. Pokud jde o zdravotní
stav, jejich organizmus je velmi silný a odolný. Zřídka
trpí revmatismem. Ale většinou se těší velmi
dobrému zdraví.


Lidé
narození v
 tomto
znamení mají rádi sluneční koupele.
Dlouho trvající chmurné počasí je
deprimuje. Velmi potřebují slunce, neboť udržuje v nich
náladu a dává jim sílu. Umírají
obyčejně na srdeční mrtvici.


(více)
01.07.2009 00:00:00 | 1 komentářů
Autor: sabbath65
| stálý odkaz

ZNAMENÍ BLÍŽENCŮ
ZNAMENÍ BLÍŽENCŮ


Do tohoto
znamení

vstupuje

Slunce
dne
21.
května

do
21. června
. Vládcem
tohoto

znamení
je Merkur.


Lidé
narozeni v tomto znamení jsou prostředně velcí,
někdy

vysocí a štíhlí. Na tváři, trochu
oválné, vynikají silně výrazné
rysy. Brada bývá trochu delší než u ostatních
lidských typů. Obyčejně mají dlouhé ruce,
velmi často pěkné oči a velmi neklidný, hledající,
nikoli však číhající pohled. Jejich ruce jsou
trochu nervózní.. Pro tento druh lidí je
charakteristická čilá pohyblivost. Chůzi mají
obyčejně rychlou a živou.Už i znamení, v kterém
se narodili, poukazuje na to, že mají dvojí povahu.
Někdy jsou velmi dobrotiví, laskaví a pokorní,
jindy zase úplně bezcitní. Jejich neklidný duch
je věčně v činnosti. Stále hledá něco nového.
Proto mají dost rozervanou povahu. Protože jsou velmi schopní
a široce nadaní, těžko se rozhodují pro něco
trvalého. Když se do nějaké věci pustí rychle
ji odloží a začnou s novou, kterou po čase vytlačí
další.Podobně to bývá i
s
 jejich
přáteli. Lidé tohoto typu se velmi lehko pro někoho
nadchnou, ale po krátkém čase mají hned přítele
nového, který se jim momentálně zalíbil.
Jejich činnost je poznačena neklidem a chvatem, jako by se sami
obávali, že by se mohli začít zaměstnávat
něčím jiným ještě dříve než dokončí
jednu práci. Ale když mluví o nějakém názoru
nebo o práci, kterou právě dělají, dokáží
být tak rozhodní, ba až fanatyčtí, že se zdá
nemožné, že by někdy mohli tak snadno všecko odložit
stranou. A přece se to může stát i při nejmenším
podnětu.Učí se velmi lehce a velmi
rychle a jsou velmi čilí. Lehce se vžívají do
nových věcí, pochopí každou situaci, jejich
čilý
duch
se umí všemu přispůsobit.Typickou vlastností lidí
narozených ve znamení Blíženců je řecnický
zápal. Když začnou hovořit o problému, který
je zajímá, nadchnou se vlastní řečí
tolik, že se stanou rozvláční a zdlouhaví.
Neuvědomují si, že se odchýlili od tématu.
Mluví dál, bez ohledu na to,zda je někdo poslouchá.
Protože jsou to lidé rozervaní,
málokdy

i když by to chtěli – dochází u nich k věrným
a přítulným citům. Je známe, že nikdy
nedokončí svou práci. Odloží ji v polovině
a již se k ní nikdy nevrátí. Proto se
nesmíme divit, když – při svých sklonech k věčné
změně – nervózní a podráždění.
Jejich duch, zaměstnaný ve dne v noci, jim nikdy
nedopřává klidu a znemožňuje jim jakékoli
soustředění.Jinak jsou to lidé velmi zvědaví.
Když něco poslouchají, co je zajímá, chtějí
se dostat každé věci na kloub. Tajemství jsou na to,
aby je odkrývali. Nepokojem netrpí jenom oni sami, ale
svůj neklid a chvat vnášejí i do svého okolí.
Proto si mnoho lidí nemůže zvyknou na jejich nestálou
povahu. Nedokáží najít střední cestu.
Zazlívají všem, když se neztotož
ňují
s jejich názory.Když je Merkur, který vládne
ve znamení Blíženců, nepříznivě ozářen,
lidé narození v
 této
době jsou nespolehliví a velmi podrážděni. Je to
především velká zvědavost, která je ani na
chvíli nenechá na pokoji. A protože nejsou diskrétní
a svá tajemství rádi oznamují druhým,
není třeba se jim svěřovat . Jsou totiž nestálí,
snadno mohou zradit své přátelé a v konečném
důsledku stát se i jejich nepřáteli.Na city těchto
lidí se můžeme spolehnou jen zřídka. V prvním
zápalu jsou velmi okázalí a svou lásku
potvrzují novými a novými vyznáními.
Přitom jsou přesvědčeni, že jejich city nemohou nikdy
oslábnout a že nikdy nedokáží opustit
milovanou osobu. Píší velmi něžné listy. O
svých citech rádi mluví s velkým
nadšením a zápalem. Když se o svého druha
ucházejí, jsou neobyčejně náruživí a
ohniví. Vyznávají lásku a o její
velikosti a věrnosti ubezpečují bohatým výběrem
stále nových a nových obratů. Jsou pozorní,
galantní a svým kouzlem lehko oklamou druhé.
Jsou z nich totiž výborní společníci.
Rozpoložení jejich duše jsou většinou velmi hluboká.
Radi a lehce mění předmět své lásky. Tím
ovšem způsobují mnoho utrpení, lítosti a žalu.
Mají vrozený sklon uplatit se, který je jak
motor žene vpřed a nutí je, aby existovali jako střed
všeobecné pozornosti.U těchto lidí nejednou přichází
k prudkým změnám. Jejich náruživost se
lehko změní ve strašnou nenávist. Někteří si
rádi hrají na detektivy. Sledují jiné
osoby, aby odhalili tajemství, kterého by mohli proti
nim použít. Při této práci postupují
velmi šikovně.Ani na ženy narozené ve znamení
Blíženců nemůžeme se dost spolehnout. Ale přece jen jsou
lepší než muži. Často stojí před volbou mezi dvěma
muži, za které by se mohly vdát, ale nedovedou se
rozhodnout ani pro jednoho, ani pro druhého. Obyčejně
prožijí mnoho trpkých zklamání.

Nezřídka se stává, že lidé narození
ve znamení Blíženců milují současně dvě
osoby. Ale když se mají rozhodnout jsou velmi podráždění.
Rozhodnutí oddalují a v takovém případě
si nejednou vítězství odnáší někdo
třetí. Ale i přesto se může manželství s takovou
osobou vydařit. V rodinném životě často nacházejí
oporu, která jim dosud scházela, a nakonec se stanou
pozornými a příjemnými manžely.Nejvýhodnějším spojením
pro takovou osobu je manželství s
 člověkem,
který se narodil ve znamení Vodnáře nebo i ve
znamení Vah: u posledních se však někdy vyskytuje
silněji sklon k časté změně názorů. Velmi
harmonické může být manželsví s osobou
narozenou v Kozorožci anebo Lvu, neboť v obou případech
je tu přispůsobit, schopnost souhlasit s jejími názory.
Výborné spojení pro člověka narozeného
ve znamení Blíženců je sňatek s osobou, které
ve znamení Blíženců stojí Měsíc.Ani výchova dětí
narozených v
 tomto
znamení není lehká. Opatrní rodiče musí
postupovat se vší přísností, aby už od samého
začatku vychovávali silného a vytrvalého
člověka. Když začnou dítě zavčas přivykat soustředění
myšlení a poctivou práci, mohou vykonat velký
kus potřebné a užitečné práce.S dětmi
narozenými ve znamení Blíženců je třeba
zacházet velmi laskavě. Musíme jim dokazovat lásku
a za žádných okolností nadovolil, aby byly
roztržité a nesoustředěné. Když zpozorujeme že
staré ještě nedokončily a už chtějí začat něco
nového, je třeba přísně trvat na dodržení
systému a pořadku. Neboť už ve hře se projevuje neklid,
roztržitost a rozháranost takové povahy. Tyto zvyky se
nedají úplně odstranit. Ale můžeme je silně
potlačit a ztlumit, můžeme zabránit aby živelně rostly a
mohutněly, můžeme jim zastavit návyky k systému
a pořádku v činnosti dítěte.Když takové
dítě nechce ani slyšet o nějakém malém
příteli, je třeba dokonale zjistit příčiny Když
není důvodu k nějakému zhlížení,
odporu a hněvu, přísnými, ale teplými slovy
upozorníme své dítě, že takovým
postupem zraňuje city svého druha. Ale jinak děti narozené
v tomto znamení jsou většinou velmi srdečné.Projevuje-li dítě nadání
pro víc, je třeba, abycom je zaměřili jen jeden nebo dva
předměty. Jinak bychom vedli dítě k
 povrchnosti.
Můžeme říci, že tyto děti jsou bystré a lehko se
učí.Lidé narození ve znamení
Blíženců mají velký talent pro obchodní
podníkání. Ihned zpozorují všechno nové
a v
 duchu
si už představují výhody a zisky. Protože dokáží
každého snadno přesvědčit, jsou z nich dobří
prodavači, agenti nebo obchodní cestující.Obyčejně mají dvoje povolání.
Je to pro ně výhodné, uspokojuje je to,
neboť
získali širší prostor pro svoje schopnosti.Jinak se mohou dobře uplatnit též
jako pravníci nebo žurnalisté. Zkrátka a dobře
– potřebují
povolání bohaté na zajímavé změny
a vzruchy, v kterém netrápí člověka denně
se opakující ustálené zvyky a nuda.


Tito lidé
nemívají příliš silnou konstrukci a velice si
musí chránit své zdraví. Většinou velmi
rychle nastydnou. A protože jejich plíce jsou nejcitlivější,
musí být velmi opatrní. I jejich nervy jsou dost
labilní. Stálý neklid, změny, vzruchy, námaha
a přepracovanost je předčasně činí nervózními.
Ženy narozené v
 tomto
znamení mají velký sklon k hysterii. Proto
je třeba tyto lidi častěji nutit k tomu, aby vypřáhli
z práce a duševně si odpočinuli.(více)
01.07.2009 00:00:00 | 0 komentářů
Autor: sabbath65
| stálý odkaz

ZNAMENÍ BÝKA
ZNAMENÍ BÝKA


Slunce vstupuje do tohoto znamení
každoročně dne
21.dubna
a zůstává v něm do
21.
května.
Vládcem tohoto
znamení je Venuše.


Lidé
narozeni v tomto znamení nebývají příliš
vysoké postavy. Většinou mají vysoký zátylek
a krátký krk, takže se nám zdají, že
jsou zavalití. Jejich ramena jsou kulatá a široká,
tvář dosti široká a kulatá, s dobrou
zdravou barvou. Čelo mají nízké a nos krátký.
Jejich oči jsou velké a milé a zacloněné
brvami. Pohled mají mírný a melancholický.
Charakteristickým znakem tě
chto
lidí jsou dosti velká ústa, masité rty a
velké a silné zuby. Jejich chůze je pomalá a
odměřená.


Lidé
narozeni ve znamení Býka jsou velmi klidní,
trpěliví a nenaroční. V životě chtějí
dosáhnou především klidu a pohodlí. Jejich
náhledy jsou většinou konzervativní, těžko je
přesvědčit o něčem jiném a novém. Zřídka
se dají ovlivnit a své názory obhajují
tvrdě a velmi umíněně.
Život
si nechtějí komplikovat žádnými novotami, drží
se houževnatě věcí, na které si už zvykli. Citově
jsou přítulní a věrní. Spojení s nimi
se navazuje těžko, neboť jsou příliš odměření:
ovšem ne proto že by byli pyšní, v jejich případě
můžeme spíš hovořit o vrozené plachosti. Plachost
jim brání v navazování nových
známostí a omezuje jejich styk s neznámými
lidmi. Avšak i k dobrým přátelům jsou často
zdrženliví a uzavření. Někdy by se mohlo zdát,
že nejsou přímí, ale je to skutečně jenom zdání,
neboť právě lidé narozeni ve znamení Býka
jsou velmi upřímní a poctivě smýšlející.Typickým
znakem těchto lidí bývá velká
pohodlnost. Nenávidí jakoukoliv námahu. Neradi
chodí mnoho pěšky. Jsou chvíle kdy se jim dokonce
nechce ani přemýšlet. Ale v zaměstnání
jsou velmi usilovní a přesní. Z práce však
nemají velkou radost, ale můžeme jim závidět jejich
smysl pro povinnosti. Při plnění svých povinností
jsou mimořádně spolehliví a velmi nezištní.
Žádná práce se jim nepříčí a
rozkazy plní – pokud jen mohou – co nejpřesněji.


Jsou
mírumilovní, ke svým nejbližším velmi
dobří a shovívaví, vždy ochotní pomoci.Ačkoliv jsou odměření a
klidní, přece se dokáží velmi rozčílit,
vydráždíme- li je natolik, že zapomenou na všecko,
co se kolem nich děje. Takové výbuchy jsou

obyčejně velmi prudké a těžké je zastavit je.
Rozrušíme-li takové lidi, neodmlouvejme jima
neodporujme jim. Nejlépe se jim vyhnout a neprovokovat je
k případným nebezpečným činům.


Tyto
osoby jsou však v
 životě
velmi praktické a rozvážné. Pod nohama mají
pevnou půdu a vždy vědí, co dělají. Neznají
fantazii a blouznění , neradi mnoho mluví, vytrvale
jdou svou vyšlapanou cestou.V lidech
narozených ve znamení Býka je velmi vyvinuta
láska k umění a všemu, co je krásné.
Většinou mají silné umělecké schopnosti,
zvláště pro sochařství a hudbu. V tomto znamení
se rodí mnoho zpěváků. Často mají neobyčejný
zájem i o stavitelství.


Je-li
Venuše, jako ovládající planeta znamení
Býka, vystavena ozařování špatnými
planetami, může se stát že se vyvine méně hodnotný
typ lidí,

tj. lidí paličatých a lenivých. Na takové
lidi se může člověk málokdy spolehnout, neboť nedokáží
dodržovat sliby – většinou jen proto, že jsou lenivý.
Oblibují si jen dobrá a velmi dobrá jídla
a rádi se oddávají smyslným touhám.Takoví lidé nepatří
ani mezi nadšence, ani

mezi idealisty. Lásku berou jen s přirozené
stránky, nesnášejí dvoření a vůbec
neznají sentimentality. Tvrdošíjně a vytrvale se
ucházejí o osobu, která je zajímá.
A protože jsou málomluvní, o jejich citech nelze říci
nic určitého. Ačkoliv jsou jejich pudy velmi silné,
jako milenci jsou málo aktivní, těžko od nich můžeme
očkávat jasné vyznání lásky. Rádi
se zdržují v blízkosti milované osoby a
obyčejně si myslí, že na to, aby ji přesvědčili o své
lásce, stačí, když jsou s ní. Ačkoli
sami lásku nikdy nevyznávají, touží
právě po tom, aby je o své náklonnosti
přesvědčovali jiní.


Když
jsme se tedy zamilovali do člověka narozeného ve znamení
Býka, nesmí nás splést jeho zdrženlivost.
Bude lépe, když si zvykneme na jeho tichý a málo
aktiní způsob života. V
 mládí
je smyslnost těchto lidí velmi bržděna a často se
projevuje až v manželství. Jako manželé jsou
věrní, přítulní a rádi se zdržují
doma. V manželství bohužel však často ztrácí
své umělecké zájmy a v touze po pohodlí
často na umění zapomínají. Proto je třeba,
aby druhý partner tyto umělecké zájmy svého
druha stále podněcoval. S lidmi narozenými ve
znamení Býka můžeme dost dobře vycházet,
neboť jsou velmi trpěliví a vyhýbají se
hádkám. Důležité je abycom je nikdy
neprovokovali a násilným způsobem nenarušovali jejich
klid.Jde-li o méně hodnotný
typ lidí tohoto znamení, bývají v
 lásce
násilní a nespolehliví. Svoje počínaní
nekontrolují a často propadají úplně surovým
smyslnostem.Partnery pro život měli by si volit
mezi lidmi narozenými ve znamení Kozorožce nebo ve
znamení Panny. Když se jim to

podaří zavládne mezi nimi harmonie, shoda a velmi
dobrévzájemné porozumění.Mimořádně příjemné
by mohlo být takové spojení s
 osobou,
která se narodila ve znamení Ryb. Kdyby našel člověk
narozený ve znamení Býka partnera, který
při narození měl ve znamení Býka Měsíc,
mohl by s ním být velmi štˇastný.


Děti
narozené v
 tomto
znamení nepřinášejí mnoho starostí.
Jsou velmi klidé a přítulé, zacházíme-li
ovšem s nimi asponˇtrochu laskavě. Vůbec neklamou, vždy
mluví pravdu. Už spočátku jsou trochu uzavřené,
což znamená, že si k nim musíme hledat cestu.
Nesnášejí hlučné hry a vyrusování.
Nejraději se baví osamoceny. Těší se ze stavebnic
a z her, které vyžadují trpělivost. Rodiče musí
dbát na to, aby už v začátečním stádiu
výchovy potláčeli v nich sklon k pohodlí
a probouzeli v nich dřímající rozhodnost.
Bylo by správné, kdyby se zavčas začaly obírat
uměním. Zjistilo se, že například v modelování
dosahují velmi pěkných a obdivuhodných
výsledků.


Ale
rodiče měli by si všímat i hudebního nadání
dětí. Důležité je, aby děti svoje schopnosti
rozvíjely soustavně a nezanedbávaly je z
 lenivosti.
Protože se z takových dětí mohou lehce stát
požitkáři, je třeba zavčas v nich potláčet
sklon k přecpávání žaludku. Celkem možno
říci, že děti narozené ve znamení Býka
nepřišly na svět, aby trápily rodiče.Protože lidé narozeni ve znamení
Býka mají smysl pro povinnost, můžeme s
 nimi
počítat na zodpovědná místa. Jsou nejen
svědomití a spolehliví, ale dokáží se
postarat i o to, aby všichni jejich podřízení byli
odpovědní, přesní a spolehliví,.Jako
pracovníci jsou ve své činnosti vytrvalí a
houževnatí. Těžké však je od nich žádat,
aby si rychle zvykli na nové metody práce. Když jich
necháme pacovat jejich obvyklým způsobem, najdeme
v nich nejvěrnější a nejobětavější
spolupracovníky. Při práci uvažují střídmě
a logicky. Není obavy, že by se dopustili unáhlených
a nepromyšlených činů.Protože mají vrozenou touhu po
penězích, na každé práci si dávají
velmi záležet. Svou klidnou, houževnatou a nenapadnou
tvořivou prací získávají dost často
dobře placené postavení. Pro reformy a jakékoliv
jiné novosti jsou velmi pohodlní. Výborně se
osvědčují jako polnohospodáři, z
vláště
jako pěstovatelé ovec. Nejlépe jim vyhovuje klidný
a rozjímavý život na vesnici.Z uměleckých
směrů přichází v úvahu sochařství,
zpěv a stavitelství. Úspěšně se mohou uplatnit i
v chemii.


Ženy
narozené ve znamení Býka jsou obyčejně velmi
praktické hospodině anebo vedoucí velkých
závodů. Jsou výborné kuchařky a dokáží
všechno velmi úsporně zařídit.


Lidé
ze znamení Býka jsou náchylní jen k
 velmi
málo chorobám. Bývají to onemocnění
krční, jako zánět mandlí, řídčeji
mají sklon k hlízám a vředům. Tito lidé
však mají odpor k lékům. Nesnášejí
chemické léčivé prostředky. Když musí
v nemoci užívat nějaké léky, dávají
přednost přirozeným léčivým prostředkům,
jako jsou byliny a jiné domácí léky.


(více)
01.07.2009 00:00:00 | 0 komentářů
Autor: sabbath65
| stálý odkaz

ZNAMENÍ KOZOROŽCE
ZNAMENÍ KOZOROŽCE


Do tohoto znamení
vstupuje Slunce dne
22.
prosince
azůstává
v něm do
20.
ledna.
Vládcem znamení je Saturn.


Lidé narození
v tomto znamení mají většinou střední
postavu, jsou obyčejně štíhlí, trochu chudí.
Jejich tvář má velmi osré, rysy, nos je výrazný
a ostrý, brada hranatá. Pleť na tváři je
obyčejně bledá, vážné, poněkud posunuté
oči bývají dost hluboké vsazené. Jejich
chůze je pomalá a odměřená.


Prvořadou a typickou
vlastností těchto lidí je nesmírná
ctižádostivost a velká usilovnost. Nejraději se
ponořují do těžkých věcí, řeší je
s vytrvalost, která vzbuzuje obdiv. Lehká práce
je nezajímá. Všechno, co dělají, je velmi
přesné ale nikdy ne puntičkářské. Když se
jim práce ani přes velkou námahu nepodařila, pustí
se do ní znovu. Neúspěch je neodradí, ale spíš
naopak, žene je do zvýšené činnosti. Jsou velmi
spolehliví. Všechny povinnosti plní co nejsvědomitěji
a nejpřesněji. S nedbalostí nebo nepřesností se
u nich nesetkáváme.


Bývají
to lidé velmi vážní a uzavření. Jejich
důvěru můžeme získat jen těžko, neboť je v nich
trochu podezřívání a málokdy mluví
otevřeně. Ale jim samým lidé velmi důvěřují.
Na jejich mlčenlivost se můžeme bezpečně spolehnout.


V mladém
věku se ustrašeně odtahují od druhých. Ale později
tyto obavy téměř zcela opustí. Tato jejich
ostýchavost se projevuje zvláště ve společnosti, kde
postupně docela ztichnou a už se necítí dobře.
Veselí jsou jen v úzkém kruhu svých
známých. Mají smysl pro humor a ostrý,
silně působící vtip.


Charakteristickou
vlastností těchto lidí je radost ze samoty. V samotě
se cítí dobře, nikdy se nenudí, vždy se něčím
zaměstnávají, nesnášejí nečinnost.
Jiní lidé, když jsou nazlobení, hledají
společnost, vzrušení, zábavu, aby zapoměli na
všechno, co je trápí. Ale oni vyhledávají
právě samotu. Proto je často pokládáme za
podivíny. V životě jsou praktičtí, šetrní
a nenároční. Žijí víc pro povinnosti
než pro zábavy. Většinou jsou klidní, nemají
ve zvyku se rozčilovat. Ale když už se rozhněvají, těžko
je uklidnit. Křivdy dovedou odpouštět, ale nikdy na ně
nezapomínají. Když ztratí jednou důvěru
v člověka, ztratí ji definitivně. Uzavřou se, začnou
být odměření. V přírodě rádi
vyhledávají osamělá místa a málo
používané cesty.
Jejich
láska se získává velmi těžko a pomalu.
Ještě těžší je získat jejich náklonnost.
Ale když už milují, tak potom jen s celou duší.
Protože je přitahuje samota, těžko se přidružují jinému
člověku. Někdy musí překonávat velké
překážky a často se stane, že v poslední
chvíli uniknou, neboť osamocený život pokládají
za lepší než život ve dvojici. Proto se musí s nimi
velmi opatrně. Musí mít stále pocit, že jsou
milováni a že partner touží, aby je získal.
Když tento pocit ztratí, cítí se zbytečnými
a docela se před světem uzavřou.


Ačkoli mají
vůči manželství předsudky,
mnozí z nich je uzavřou dvakrát, ba i třikrát.
Ztratí-li jen jednou důvěru, sotva ji už znova získají.
V manželství nedělají výstupy, ale přece
jen můžeme očekávat, že jednou označí toto
spolužití za snesitelné. A v takovém
případě je už nemůžeme udržet, jediné východisko
vidí v rozvodě. Tito výborní pozorovatelé
dělají chybu v tom, že o věcech, s kterými
nesouhlasí, nemluví, ale dusí je v sobě a
stáhnuti v samotě o nich zatrpkle přemýšlejí.
Říká se o nich, že jsou chladní. Ale není
to pravda. Jen neradi obalují své city do pěkných
slov. Chtějí aby před lidmi zůstaly utajeny. Občas je tato
uzavřenost mrzí, rádi by se jí zbavili, ale jen
málokdy se jim to podaří. Pokud jde o manželství,
nejlépe se k nim hodí lidé narození
ve znamení Býka. Vyhovují jim též osoby
narozené ve znamení Panny nebo ve znamení Ryb.
Ale nejšťastnější svazek by mohli utvořit s osobou
narozenou ve znamení Kozorožce. Výchova dětí
narozených v tomto znamení je dost těžká.
Nikdy je totiž dost dobře nepoznáme, neboť jsou uzavřené
a těžko se k nim můžeme přiblížit. Když chceme aby
nám důvěřovaly, musíme k nim být velmi
dobří. Ale i při veškeré naší laskavosti
zůstávají nesmělé a ostýchavé.
Svou lásku nedokáží projevit, protože se bojí,
že by se jim mohl někdo vysmát nebo dokonce odmítnout.
Nejlepší je chovat se k nim přirozeně a srdečně. Zdá
se, že to je nejschůdnější cesta, jak je odvyknout
ostýchavosti. Tyto děti si nejraději hrají
nepozorovaně, bez svědků. Z takové hry v samotě
mají skutečný požitek. Například děvčátka
si vydrží celé hodiny povídat se svou panenkou.
Jakmile se však objeví dospělí, přestanou si hrát.


Velmi se těší,
když se mohou začít co nejdřív učit.
Jsou
bystré a vnímavé, učení jim dělá
radost a nikdy je nezatěžuje. Rády řeší těžké
úkoly. Když je úspěšně vyřeší, zmocňuje
se jich pocit štěstí. Na svoje zdraví musí být
velmi opatrní. Rychle nachladnou. V dětství jsou
trochu slabé, ačkoli to často ani nepoznáme.


Lidí
narozených ve znamení Kozorožce možno využít
v povoláních, kde záleží na
přesnosti, jsou velmi pracovití, usilovní a
spolehliví. Jako lékaři jsou svědomití a
opatrní. Bývají z nich dobří
badatelé a učenci. Hodí se také na studium
cizích jazyků. Mohou z nich být i dobří
dozorci, neboť mají smysl pro pořádek a jsou přísní
k podřízeným. Ale zároveň jsou také
dobrotiví a vážní. Jejich svědomitost a
pořádkumilovnost uznává každý a v tomto
směru jsou dobrým příkladem. Někteří lidé
narození v tomto znamení si volí
pochmurnější, povolání, stávají
se hrobaři, kostelníky nebo dozorci ve věznicích


Nemocní jsou
většinou jen v mládí. Trpí na infekce a
časté nachlazení. Ale s přibývajícími
lety to zmizí, jejich tělo zesílí a stane se
odolnějším. Obyčejně se dožívají vysokého
věku. Některí trpí také na onemocnění
sliznice. Citliví jsou na oblast kolenní a souží
je záněty kloubů. Ve stáří se jim zhoršuje
sluch.


(více)
01.07.2009 00:00:00 | 0 komentářů
Autor: sabbath65
| stálý odkaz

VÝZNAM ČÍSEL

                        83


VÝZNAM JEDNOTLIVÝCH ČÍSEL


ČÍSLO
1.

Představuje začátek, prapůvod,
početí a vývoj vztahuje se na lidi, kteří
upřeně a příliš tvrdě jdou za svým cílem.
Jsou velmi výbojní, bezcitní, krutí a
bezohlední v přístupu k lidem. Jednotka tedy
znázornˇuje šplhouny, kteří jsou stéle
připraveni ničit, jde – li o jejich zájmy.ČÍSLO
2.


Podle matematického pojetí –
znamená rozmnožení, pohyb nahoru nebo přírůstek.Je
tedy číslem lidí, kteří stále doufají
v úspěch. Ale víra, naděje, resp. důvěra
těchto lidí se rychle změní v nenávist a
útočnost, když si myslí, že jsou zneužíváni.
Dvojku však dáváme také těm, kdo začínají
všechno s velkým elánem a nadšením,ale po
vychladnutí prvního zápalu hned předstanou.
Potom se obyčejně stáhnou do ústraní a rámec
všedního dne už nepřekročí.


ČÍSLO
3.


Je znamením
křesťanských cností: víry, naděje a lásky.
Ale toto číslo má význam v lásce.
Tři růže dostává milovaná bytost, tři růže
klademe na hrob drahého milovaného. Proto trojka má
ve velké rodině čísel zvláštní
postavení. Přisuzujeme ji lidem, kteří se nepokoušejí
vybočit z běžného života, cení si práce,
statečnosti a nemají příliš vysoké cíle.
Je to číslo střídmích lidí, kteří
si budují život na pevném základě. Tito lidé
jsou málokdy sentimentální. Trojka symbolizuje
skutečnost každodenního života.


ČÍSLO
4.


Nepatří
mezi oblíbená čísla. Představuje nehodu,
rozbití předpokládaných úmyslů a
spojení. Říká se, že čtyřka znamená
smrt. Z tohoto čísla, představujícího
různé živly, pramení nenávist k lidem.
Symbolizuje ničení a boření, je číslem
otřesné skutečnosti a reality, znamení zkázy,
utrpení, bolu a neštěstí, nepřítelem
jakéhokoliv příznivého vývinu.


ČÍSLO
5.


Se připisuje
tvořivému člověku a označuje se jím plodnost.
Většinou se připisuje umělcům géniům a lidem, kteří
mnoho tvoří, snadno dokončují svá díla
a obohacují duševní život lidstva.


ČÍSLO
6.již odedávna své pevné místo od
nejstarších dob je dobrým číslem. Symbolizuje
splněné tužby, vyrovnanost, hluboký smír,
spokojenost a klid. Je číslem úrody a lidí
kteří dokončili svou životní práci dobře
nebo s menším úspěchem, ale životní
cesta je vždy dovedla k zaslouženému odpočinku a míru.


ČÍSLO
7.


Je věnována
samostatná kapitola. Je to zvláštní číslo.
Značí klid po hlučném a rušném tvoření,
práci. Sedmička přináší přestávku po
skončení díla a před započetím díla
nového.


ČÍSLO
8.


Se
v arabském písmu skládá ze dvou nul
nad sebou. Zdánlivě je tedy dvojitým záporem a
dva zápory se v matematice ruší, a proto jsou
kladem. Osmička je dobrým číslem a znamená
něco kladného. Přisuzujeme ji vynálezcům, technikům,
badatelům a objevitelům, keří jdou vytrvale a soustředěně
za cílem tak dlouho, až ho dosáhnou. Patří
tedy géniům, kteří mění sílu svého
podvědomí v úspěšné skutečnosti.


ČÍSLO
9.


Odevítce
platí zhruba to, co víme o trojce. Je číslem
tvoření a symbolizuje splnění plánů, dosažení
velkých úspěchů. Je základem budoucího
bytí, klíčení, znakem rozvíjející
se budoucnosti.

(více)
01.07.2009 00:00:00 | 0 komentářů
Autor: sabbath65
| stálý odkaz

ZNAMENÍ PANNY
ZNAMENÍ PANNY


Do tohoto znamení vstupuje
Slunce
24. Srpna
a zůstává v něm do
23.
Září.
Vládcem
znamení je Merkur.


Lidé narození
v tomto znamení jsou střední až vysoké,
celkem souměrné postavy, ale držení těla nemají
příliš rovné. Ramena mají totiž trochu
svěšená. Celý zjev působí tak trochu dojmem
měkkosti a zženštilosti. Jejich tvář je protáhlá,
ale oválná, brada málo výrazná.

Nos je souměrný a rovný, ale ne příliš
výrazný. Pohled moudrý, ale ne živý.
Obyčejně mají krátké a tenké nohy.


Lidi této
skupiny není možno tak lehce rozeznat, nebo
ť
nemají skoro žádné zvláštní
znaky. Typické pro ně je, že skoro vždycky vypadají
mladší, naž jsou ve skutečnosti, což je vidět hlavně na
ženách. Hlas těchto lidí bývá
jednotvárný a ne příliš silný.


Lidé narození
v
 tomto znamení jsou velmi
bystří a šikovní. Na život hledí velmi
prakticky. Ačkoli se domnívají, že mají velké
ideály, je to zřejmě jen sebeklam. Způsob jejich jednání
je mírný a líbivý, ale všichni mají
sklon k sobectví a ze všech tvorů na světě mají
nejraději sebe. Jinak jsou tiší a mlčenliví, jen
málokdy se rozčilují. Ve svých náhledech
bývají nestálí a snadno se dají
ovlivnit. Typickým znakem těchto lidí je zženštilost.
Skoro všichni jsou lítostiví a ustavičně trpí
pocitem,že jsou nemocní, ačkoli jim vůbec nic není.
Nemůžeme i nich říci, že jsou hypochondři, ale přece jen
chybí jejich povaze svěžest a jakási přirozená
radost. Při jednání s těmito lidmi musíme
být velmi opatrní, neboť jsou velmi citliví a
urážliví. Kromě toho mají ještě tu špatnou
vlastnost, že lidem obyčejně všechno zazlívají a i
poznámky řečené v žertu si vykládají
ve zlém. Pokud jde o ně samé, nejsou dost ohleduplní,
neboť rádi kritizují jiné a na svých
spoluobčanech hledají většinou jen chyby. Hlučnost je
znervózňuje, dokonce i mírné oživení je
jim nepříjemné.


Rádi mají
pořádek a systematičnost. Všechno si dovedou dobře
rozdělit, na všechno mají svou metodu. Většinou jsou velmi
šikovní, v ručních pracích rychlí
a přesní, někdy až puntičkáři. Nejednou jim
překáží i to, je-li věc nesprávně položená,
například příbor na stole, a takové maličkosti
jim dovedou pokazit radost a dobrou vůli. Velmi těžko se jim
dokážeme zavděčit. Z toho důvodu mění často
služební místa. Ale když si na tyto jejich vlastnosti
zvykneme, potom vycházíme s nimi celkem dobře.
Jsou velmi úslužní a vždy ochotni pomoci. Protože
jsou velmi praktičtí, nejednou od nich žádáme
radu. Jejich pozorovací schopnost je velmi přesná.
Dovedou vystihnout nejdůležitější body, aniž by se dali
splést nějakými vedlejšími okolnostmi. Vidí
vše zřetelně a střízlivě. Na všechno hledí
prakticky, bystře. Nikdy se nedopouštějí náhlých
a nerozmyšlených činů. Všechno si přesně a dobře
rozváží. Jejich střízlivé myšlení
téměř nikdy není ovlivňováno citovými
momenty. Dovedou zacházet s penězi, nejsou mnoho
nároční. Nenávidí nápadnost a
výstřednost v módě. Ve své nesmělosti
sami nechtějí být nápadní, před ruchem
unikají.


Velkou námahu,
tělesnou nebo duševní, zdolávají jen těžko.
Nesportují, necvičí, ačkoli by pro ně bylo velmi
užitečné.


Milostné city
těchto lidí nejsou silné. Mají sklon k cudnému
a zdrženlivému životu. Šíří kolem sebe
ovzduší čistoty a nedotknutelnosti. Nesnášejí
ostré vtipy nebo poznámky. Rádi se rozčilují
nad milostnými vztahy jiných, v tomto jsou velmi
nesnášenliví. Ale sami u sebe neberou už obyčejně
mravy tak přísně. Rádi koketují. Chtějí
se líbit a jsou šťastní, když se do nich někdo
zamiluje. Ale jejich přesnost, vypočítavost a důslednost
jim lidé často i zazlívají.


V manželství
jsou jen někdy příjemní. Domácnost vedou
dobře. Umějí si rozdělit peníze a vždy se starají
o čistotu a pořádek v domě. Nezřídka jsou
otroky své domácnosti. Mezi hospodyňkami najdeme i
takové fanatičky, kterým jde víc o pořádek
a dobré zařízení než pohodlí manželů.
Takové ženy mohou připravit muži nesnesitelné
utrpení. Po celý den se uklízí a čistí
a obyčejně je to vše víc na obdiv než na používání.


Muži narození
v
 tomto znamení nejsou právě
nejpříjemnějšími manželi. Mnozí z nich
nejsou nikdy zcela spokojeni. Jsou často takoví pedantní,že
se do všeho míchají, například na každém
jídle vidí chybu, žádný oběd nebo
večeře není podle jejich chuti. Jednou je něco slané,
horké nebo příliš okořeněné, podruhé
říkají pravý opak. Stále mluví o
žaludečních potížích a různých jiných
chorobách. Své okolí dovedou trápit až
do úplného zoufalství. Člověk je musí
vyslechnout a nesmí se jim vysmát, neboť jinak by se
s nimi nedalo vydržet . Hráli by si na uražené,
celé dni by nepromluvili. Mezi ženami narozenými
v tomto znamení najdeme i mnoho takových, které
se vůbec nevdají. Zůstávají z nich staré
panny, jak jim všeobecně říkáme.


K lidem
narozeným ve znamení Panny se nejlépe hodí
lidé narození ve znamení Kozorožce. Tito lidé
budou nejspíš souhlasit s jejich názory a budou
je velmi dobře chápat.


Ale vyšlo by jim i
spojení s
 osobou narozenou ve
znamení Býka. V úvahu by mohly přijít
i osoby narozené ve znamení Raka, neboť též
zdrženlivé. Rovněž výhodné by bylo, kdyby se
našel člověk, kterému stojí Měsíc ve znamení
Panny.


Děti narozené
v
 tomto znamení jsou velmi
šikovné a rozumné. Obyčejně se učí velmi
lehko. Někdy je až obdivujeme, jak dobře jim jde učení
cizím jazykům. Současně se mohou učit více jazykům,
neboť výborná paměť jim značně ulehčuje studium.
Jinak jsou to děti klidné a tiché. Nadělají
málo hlukujsou poslušné a dobré. Mají
radost ze svého dobrého chování a rodiče
po této stránce nemají s nimi mnoho
starostí. Již od útlého věku mají rády
pořádek a čistotu. Své věci nenechávají
pohozené, bez velkých řečí si je odloží.
Velkou radost mají, když mohou číst a psát.
Svoje listy píší tak, že by se i dospělí
mohli od nich poučit. Mají velmi rády živé
hry. Je však třeba, aby mnoho cvičily, neboť jsou tělesně
slabé. Děvčata mají rády pletení anebo
jiné ruční práce. Jsou citlivé a jemné,
ale co nejdřív se u nich začne projevovat sklon k sobectví.


Lidi narozené
ve znamení Panny zařazujeme do skupiny velmi dobr
ých
zaměstnanaců, na které si nikdy nemusíme stěžovat.
Co udělají, je přesné a správné. Někdy
zacházejí do detailů. Rádi dělají
například tabulky, které nikdo nepotřebuje, ale
všechen ztracený čas nahradí zase svou rychlostí
a usilovností. Když jim chceme něco v jejich práci
vytknout, musíme to učinit taktně a opatrně, neboť i
nejmenší kritika je těžce uráží a často ji
pokládají za projev osobní nenávisti.
Občas se jich dotkne i dobře míněná poznámka
natolik, že jak mohou,hledají si nové místo.


Z lidí
narozených ve znamení Panny bývají dobří
spisovatelé nebo hudebníci. Hlavně v literárním
směru mohou dosáhnou velkých úspěchů. Mají
krásný a plynný sloh, dovedou se vyjadřovat
přesně a jasně. Jejich vědecké práce jsou vzorem
systematičnost. Bývají z nich dobří
redaktoři, právníci, nakladatelé i typografové.
Velmi se hodí i na jemné ruční práce.
Mohou být šikovnými mechaniky a hodináři.


Po zdravotní
stránce jsou dost choulostiví.Trpí nachlazením,
musí se chránit před každým

větříčkem. Nejsou snad ani tak slabí, jenže mají
příliš málo pohybu a konečně sami si často
namlouvají, že se choroby přímo na ně lepí.
Často chodí k lékaři. Když se od lékaře
dozvědí, že jim nic není, urazí se. Choroba,
ať už předstíraná nebo skutečná, dělá
jim podivnou radost. O jejich příznacích se dokáží
bavit celé hodiny a jsou šťastni, když je posloucháme
a máme s nimi soucit. Nezřídka jsou choulostiví
i na poruchy v zažívání a trpí i
malými žaludečními potížemi. Ale tyto
těžkosti nejsou ani zdaleka tak vážné, jak nám
je vykreslují. Mají radost, když mohou vydržet
nějakou dietu. Po čase si však vymyslí nové potíže,
aby dosavadní dietu mohli změnit.
(více)
01.07.2009 00:00:00 | 0 komentářů
Autor: sabbath65
| stálý odkaz

ZNAMENÍ RAKA
ZNAMENÍ RAKA


Do
tohoto znamení vstupuje slunce dne
22.
června
a
zůstává v něm do
22.
července.
Vládcem znamení je Měsíc. Lidé narozeni
v tomto znamení mají masitou, zavalitou postavu.
Krk nemají velmi dlouhý, ale zato dosti široký.
Jejich tvář je okrouhlá a plná, plet´vypadá
mdle a zduřeně. Brada je málo výrazná, nos
skoro nepatrný. Tvář se obyčejně svrašťuje. Vlasy
jsou světlé a vodnaté, pohled trochu plachý a
zasněný. Lidé z této skupiny jsou obyčejně
bledí. Tělo je spíše zavalité, ale údy
jsou štíhlé. Obyčejně nemívají velmi
silný hlas. Jejich chůze je pomalá a trochu
těžkopádná.


Když
si všimneme povahové vlastnosti lidí narozených
ve znamení Raka, zjistíme, že jsou zdrženliví,
klidní a přispůsobiví. Většinou touží po
pevné opoře. Potřebují člověka, na kterého
se mohou spolehnout. Jejich nálada se rychle mění,
čímž značně trpí. Ačkoli jsou velmi váhaví
a stydliví, přece jen touží, aby si jich někdo
všiml. A mrzí je, když se tak stane. Nedokáží
se vnucovat a nedovedou ukázat svou pravou tvář. Proto
jsou velmi vděční, když se stanou terčem upřímného
zájmu. Pro svou velkou stydlivost mnoho v
 životě
zmeškají. Bývají znepokojeni a nejisti i v těch
nejobyčejnějších situacích, které jsou jim
zcela samozřejmé. Jsou-li například v cizím
městě, nedokáží zastavit člověka na ulici a
požádat ho o informaci. Raději sami celé hodiny
hledají. Pozvání na návštěvu je velmi
potěší, ale ze studu návštěvu stále
odkládají. Proto těmto vlastnostem jsou zcela
bezbranní. Ve společnosti přímo trpí. Zmocňuje
se jich strach, že se zesměšní. Mají pocit, že
každý pozoruje jejich posunky a slova jen proto, aby se jim
mohl vysmát.


Ale
třebaže jsou stydliví, někdy překvapí velkým
nadšením. Milují všechno romantické a tajemné
a nezřídka jsou velmi pobožní. Mají výbornou
pamět
´,
vzpomenou si i na nepatrný, zcela malicherný zážitek,
přičemž nezapomínají ani na celkem zbytečné
podrobnosti. Jsou velmi přítulní a mají radost,
když si mohou oživovat staré vzpomínky. Schovávají
si i malé památky, domovu a sourozencům jsou věrni a
nejšťastnější jsou v kruhu rodiny. Ačkoli velmi rádi
cestují po světě, pokaždé až chorobně touží
po domově a rodině. Velmi si váží starých
fotografií. Nový nábytek nemají v oblibě,
nejlépe se cítí v prostředí, které
jim připomíná dětství.


Lidé
narozeni ve znamení Raka jsou celkem nenároční
a šetrní. Vystačí i s
 málo
penězi, aniž by měli pocit nepříjemného omezení.
Je-li Měsíc nepříznivě ozářen, jsou leniví
a jejich náladovost dokáže znervóznit celé
okolí. Nic jim není po vůli a často sami nevědí,
co by vlastně chtěli. Nezřídka se u nich projevuje i sklon
k nepořádku.


Lidé
narozeni ve znamení
Raka
bývají velmi stydlivými nápadníky.
Strach před blamáží jim brání, aby
milované osobě vyznali svoje city, a nejednou je nutí,
aby se celé dni skrývali. Nechce-li je druhá
osoba úplně ztratit, musí je sama vyhledat. Přístup
k nim není jednoduchý. Nejsou totiž jen náladoví,
ale žádají též – aniž by oni něco říkali
– aby každý hned uhádl a pochopil příčinu
jejich nálady. To však bývá někdy těžké,
neboť každou chvíli mění svou náladu. Někdy
se mračí i pro takové věci, které se jiného
člověka ani nedotknou. Citlivost těchto lidí je vskutku
těžko pochopit.


Výborně
se hodí pro manželský život. Mají rádi
svůj domov a svou rodinu a jsou hotovi obětovat za ni všecko.


Ženy
narozené v
 tomto
znamení jsou nejlepšími matkami, jaké si jen
můžeme představit. Vůči manželovi se ani ve chvílích
lásky nechovají jen jako milenky, ale spíš jako
starostlivé matky. Rády obklopují láskou
druhé, dokáží jim zpříjemňovat život
a připravit všechno pohodlí. Jsou šťastné když
mohou ošetřovat druhé a starat se o ně. Ženy, u kterých
je Měsíc nepříznivě ozářen cizími
planetemi, zacházejí ve svých mateřských
citech příliš daleko a svoje děti vychovávají
tím nejškodlivějším způsobem. Je to tzv.,,opičí
láska“, která dětem víc škodí než
prospívá. Vyspělejší ženy tohoto druhu mají
mnoho smyslu pro domácnost a šetrnost, což se však u méně
hodnotných typů zvrátí ve skrblení,
malichernost a nesoucit.


K osobám
narozeným ve znamení Raka se nejlépe hodí
lidé narození ve znamení Ryb a Štíra.
Je-li partner narozen ve znameni Ryb, láska k domovu se
utužuje ještě více a toto spojení je pro děti velmi
výhodné.Lidé narození ve znamení
Štíra obyčejně i v nějakém uměleckém
směru podněcují člověka narozeného ve znamení
Raka. Výhodné je i spojení s osobou
narozenou ve znamení Panny, neboť ta má též
ráda klid a spokojenost. Kdyby si člověk narozený ve
znamení Raka našel osobu , která má ve znamení
Raka Měsíc, mohl by s ní být velmi
šťastný. Děti narozené ve znamení Raka rodiče
příliš nezaměstnávají. Protože jsou velmi
přítulné a upřímné, vnikneme snadno do
jejich něžné duše. Takovým dětem je třeba věnovat
se co nejvíc. Snad žádné jiné dítě
netouží víc po lásce a opoře rodičů jako
právě toto. Ale i později nedovede být žádné
dítě přítulnější jako děti narozené
v tomto znamení . Takové děti velmi trpí,
když jejich rodiče nejsou doma, ačkoli to nikdy neříkají.
Ale když je pozorujeme, můžeme to hned zjistit. Tyto děti nemají
rády hlučné hry, rády čtou a poslouchají
o cizích krajích. Jejich fantazie a představivost je
ohromná. Proto vnímají příběhy, jako by
je samy prožívaly. S takovými dětmi je třeba
často chodit mezi cizí lidi, aby se postupně zbavovali
citlivosti. Musíme se starat i o to, aby se před hosty
neukrývaly, ale otevřeně a směle s nimi hovořily.
Když překonají první zábrany, budou se zřejmě
velmi těšit. Trochu se dá potlačit i jejich přílišná
citlivost.


Lidé
narození

ve znamení Raka se velmi dobře hodí pro povolání,
v kterém mohou uplatnit svou výbornou paměť.
V úvahu přichází například studium
dějin apod. Protože mají velký cit a smysl i pro
všechno staré, jako jsou zvyky a mravy, mohly by se věnovat
i dějinám umění. Ale štěstí mívají
i v povoláních souvisejících s vodou
a tekutinami. Proto se hodí i za námořníky,
lodní inženýry, výrobce minerálních
vod, lékarníky apod. Mnozí z nich mívají
velké herecké nadání a často dosahují
i mezinárodních úspěchů. Ale i tu je jim
ostýchavost často na obtíž a je k nevíře,
jako tito lidé trpí trémou.


Ženy
narozené v
 tomto
znamení mohou být výborné ošetřovatelky,
vedoucí sanatorií a zotavoven. Mají mnoho nadání
i pro divadlo, ale touha být matkou obyčejně převládá
nad touhou po divadle.


Lidé
narození ve znamení Raka nejsou tělesné příliš
silní. Nejcitlivější částí

jejich organismu je žaludek. Poznají hned každé
překročení v dietě, ale i každé duševní
vzrušení má na žaludek vliv. Také jejich
ledviny jsou dost choulostivé. Měli by se chránit
příliš těžkých jídel. Do středního
věku těžkosti nemívají ale možno předpokládat,
že je někdy přece jen budou mít. Občas trpí
chrobami krevními a revmatickými, ale ne tak často
jako chorobami žaludku. Lidé narození v tomto
znamení silně podléhají vlivu Měsíce a
při jeho určitém stavu, jako je například úplněk,
první čtvrt nebo poslední čtvrt, trpí mnozí
z nich nespavostí anebo velkou nervozitou.


(více)
01.07.2009 00:00:00 | 1 komentářů
Autor: sabbath65
| stálý odkaz

ZNAMENÍ RYB
ZNAMENÍ RYB


Do tohoto znamení
vstupuje Slunce dne
19.
února
a zůstává
v něm až do
20.
března.
Vládcem znamení je Jupiter a neptun.


Lidé narození
v tomto znamení mají obyčejně menší,
většinou vyhublou postavu, poněkud oblá ramena a ohnuté
držení těla.
Jejich nohy jsou
trochu nemotorné. Mají slabě vyvinutou bradu a sklon –
k dvojité bradě. Pleť na jejich tváři je
obyčejně bledá. Tito lidé vypadají trochu
zasněně a lhostejně. Oči mají téměř vodnaté
a bezbarvé. Vlasy velmi jemné a ne příliš
husté. Jejich hlas je dost jednotvárný, málo
melodický.


Z povahové
stránky jsou ostýchaví, někdy budí
dojem, že jsou zakřiknutí. Jsou obyčejně citliví a
často i při nejmenším podnětu začnou plakat. Neradi se
seznamují s novými lidmi. Přitom jsou velmi
rozpačití, plaší a působí dojmem že by
nejraději zmizeli. Nikdy nemohou o něčem rozhodovat. Dají
se ovlivnit. Chybí jim rozhodnost, jsou kolísaví,
často sami navědí, co chtějí. Potřebují
oporu druhých a při každé maličkosti žádají
o radu. Tedy nejšťastnější povahy nejsou. Žijí
v ustavičném neklidua strachu. Bezstarostnost téměř
neznají. Vždy přemýšlejí o tom, co všechno
by se mohlo stát, kdyby se jim něco nepodařilo. Takoví
lidé stále trpí, jako by úlohu trpících
měli nejraději. Jiným lidem rádi pomáhají,
jsou úslužní. Ačkoli jsou nespolehliví, na
jejich pomoc se můžeme spolehnout, neboť jsou velmi obětaví.
Protože jejich charakter je vratký a podléhá
různým vlivům, často se dostanou do rozporu i se zákonem.
V duši jsou úplně korektní a poctiví. Ale
jsou-li ve špatném prostředí, nejednou se dopuštějí
i nejhorších podvodů. Podobají se lidem, kteří
žijí v transu.


Rádi cestují
po moři: nejlépe se cítí u vody, tam jsou snad
nejklidnější. Jsou romantici a mají silnou fantazii,
snívají při plném vědomí. Jejich
typickou vlastností je nedostatečný smysl pro pořádek
a roztržitost. Po celé hodiny hledají své věci,
jsou hned nervózní, nedovedou si pomoci – a když je
najdou, znovu je ztrácejí. Tito lidé by vůbec
neměli pít alkohol. Mají rádi dobrá
jídla a dobrá vína. Velkým nebezpečím
jsou pro ně omamné jedy. Rádi zvou na hostiny, mají
vyvinutý smysl pro domácnost, hosté se cítí
u nich velmi příjemně. Jsou pohodlní, někdy dokonce
až leniví. Musíme je nutit, aby něco dělali. Mají
velmi slabou vůli a příliš málo energie, aby něco
sami začali. A když něco začnou, potřebují povzbuzení,
aby znovu neupadly do obvyklé načinnosti. Mají
schopnost být médiem, vábí je
nadpřirozené věci a obírají se myšlenkami o
posmrtném životě. V této skupině lidí se
najde mnoho náměsičníků.


Při nepříznivém
ozáření z jiných planet se stávají
tito lidé přímo vzorem nespolehlivosti. Mnozí
jsou velmi nepřesní. Když se dostanou do velmi špatné
společnosti, ztrácejí svoje normální
cítění a mohou se dostat do rozporů se zákonem.
V lásce jsou velmi ostýchaví, nedovedou
živě a rázně postupovat. Mnozí z nich milují
jen zdaleka, vůbec si netroufají přiblížit se.
Nešťastně se zamilují a často někoho zbožňují po
celé roky, ačkoli jen povrchně. Všechny jejich milostné
zážitky se obyčejně odehrávají jen v jejich
bohaté fantazii.


Pro manželství
jsou velmi schopní, konečně jejich velkým přáním
je, aby si mohli založit rodinu. Ale první krok k tomu
musí většinou vykonat partner, neboť oni sami se nedovedou
definitivně rozhodnout. Jinak by jejich dvoření trvalo celé
roky. Muži se skoro nikdy nežení sami, z vlastní
iniciativy, často je musí oženit druzí. Najdou-li
v manželství dostatečnou oporu, jsou dobrými
manželi, neboť mají rádi svůj domov. Umějí
zacházet s dětmi a pro rodinu přinesou lecjakou oběť.
Mívají mnoho dětí. Nejlepšího souladu
dosahují s lidmi narozenými ve znamení
Štíra nebo Raka. K osobě narozené ve znamení
Štíra mívají zvláštní
náklonnost, dovedou se jí zcela podřídit a dají
se od ní vést. Tito lidé příznivě
působí na jejich schopnosti. Hodí se k nim také
lidé narození ve znamení Raka, neboť mají
vyvinutý smysl pro rodinný život a pro domov. Stejně
blízcí jsou jim i lidé narození ve
znamení Kozorozce nebo Ryb. Ale nejlepší je , když
uzavřou sňatek s osobou, které stojí Měsíc
ve znamení Ryb.


Při výchově
dětí narozených v tomto znamení je třeba
mít trpělivost, protože jsou velmi přecitlivělé a
nesnesou výčitky. I z mírného pokárání
bývají nešťastné a už při přísnějším
pohledu začnou plakat. Je třeba s nimi zacházet mírně,
neboť při tvrdším slově obyčejně velmi trpí.
Typické je, že všechny děti narozené v tomto
znamení mají sklon k lenivosti a nepořádku.
K práci je musíme stále nabádat,
naléhat na ně, tlačit, neboť jim chybí silná
vůle. Tuto nesamostatnost si nedovedou odvyknout. Ale vhodnou
výchovou se přece jen dá mnoho napravit. Aby si
odvykly ostýchavosti, musíme je často dostávat
do společnosti cizích lidí. Na toto trpí hlavně
děvčata, kterým příjde zatěžko už i to, když
musí pozdravit cizího člověka. Tyto děti mívají
dobrý sluch a obyčejně i dobrý hlas. Ale v každém
případě jejich největším nepřítelem je
lenivost. Jedinou snahou lidí narozených v tomto
znamení je obětovat se pro druhé. Mívají
štěstí v povoláních, která
souvisejí s vodou nebo jinými tekutinami. Jsou
z nich výborní stavitelé lodí, rádi
se věnují námořnictví. Jsou dobrými
lékarníky, sladovníky, obchodníky
s vínem, výrobci lihovin apod. mohou být
také dobrými kuchaři nebo ošetřovateli nemocných.
Mezi těmito lidmi je mnoho zpěváků a hudebníků.
Nespolehliví jsou jako zaměstnanci v obchodě nebo
v úřadě. Ženy mohou úspěšně pracovat jako
učitelky mateřských škol, ošetřovatelky nebo vedoucí
jeslí. Používá se jich též jako médií,
ale to je úplně zničí.


Mnozí lidé
narození ve znamení Ryb jsou slabé povahy,
náchylní k nachladnutí. Nohy mají
skoro vždy studené, po těle mrazení, nesnášejí
chladné počasí. Nejchoulostivější jsou jejich
nohy. Ve stáří trpí revmatizmem. Jejich
nejnebezpečnějším nepřítelem je alkohol. Najdeme
mezi nimi mnoho kokainistů, kuřáků opia a morfinistů.
V zaměstnání je třeba na ně stále
dozírat. Jejich výkyvy jsou sice velmi malé, ale
po čase mohou přerůst až do odpuzující lenivosti.
Často jim musíme připomínat přesnost.


(více)
01.07.2009 00:00:00 | 0 komentářů
Autor: sabbath65
| stálý odkaz

ZNAMENÍ SKOPCE
ZNAMENÍ SKOPCE


Slunce vstupuje do znamení
Skopce dne
21.
března
a zůstává
v něm do
20.
dubna.
Vládcem tohoto
znamení je Mars.


Lidé narození
v tomto znamení jsou obyčejně vysocí a dobře
vyvinutí, mají vzpřímenou postavu, pevný
a jistý krok. Každý jejich pohyb je ostrý a
rázný. Krk mají poměrně dlouhý,čelo
zkosené šikmo dozadu, nos většinou ostrý a velmi
výrazný. Vlasy mívají světlé až
narudlé. Jejich pohled je pronikavý a velmi pevný,
hlas zase velmi panovačný.


Povahově jsou to lidé
velmi odvážní, energičtí a rozhodní,
jdoucí směle za svým cílem. Vždy chtějí
být první a dokáží prosazovat nové
myšlenky. Obyčejně se uspokojí jen tehdy, prosadí-li
svou vlastní vůli. Rychle se rozhodují a do každé
činnosti se pouštějí s velkým nadšením.
Jsou veselí, zdá se, že přímo překypují
radostí. Ale rádi zveličují a často se
dopouštějí výstředností. Každému a
při všem chtějí potvrdit své mimořádné
schopnosti a výkony a málokdy jsou sami se sebou
spokojeni.


Nesnášejí,
vnucuje-li se jim někdo nebo jich někdo ovládá.
Chtějí být zcela nezávislí a svobodní
a za tuto svou nezávislost dovedou i obětavě bojovat.
Protože jsou velmi odvážní, jejich činy možno
kvalifikovat jako šílené.


Chtějí ničit všechno
staré a podle svých vlastních myšlenek tvořit
úplně nové věci. Jejich myšlenky bývají
vskutku geniální a často velmi překvapující.
Ale nedokáží je realizovat, protože jim často chybí
trpělivost. Ještě před uskutečněním svého
předsevzetí začnou se obírat novými myšlenkami
a projekty. Jejich život je vlastně nepřetržitým bojem o
úspěšné uplatnění se.


Lidé tohoto typu mají
zvláštní schopnost strhávat s sebou jiné
a získávat je jako svoje oddané pomocníky.
Jsou tedy výbornými vůdci.. Ale nejsou to příliš
příjemní společníci, neboť jsou panovační
a netrpělivý, vždy chtějí jen rozkazovat., nesnesou
ani ten nejmenší odpor a často jsou velmi zlostní.
Všechno znají nejlépe než ostatní , jejich
povaha je zdrojem ustavičných konfliktů. Žijí proto,
aby jiné vedli a ovládali, aby sami byli vždy
v popředí.


Láska
zasahuje do života těchto lidí velmi brzy. Nezřídka
si zvolí své partnery už ve školních lavicích.
V manželském spolužití se jejich charakter
nemění. Chce-li s nimi partner vydržet, musí mít
velké pochopení pro zvláštnosti jejich povahy.
Ani v manželství nesnášejí jakékoliv
omezování a už vůbec ne pocit něčí
nadřazenosti. Jejich nezávislost a svoboda musí zůstat
téměř neomezená. Má-li jejich partner jen
trochu podobnou povahu, dochází k vážným
nedorozuměním a ostrým střetnutím. Dobře
vycházejí jen s lidmi, kteří je obdivují.

I při výchově dětí, narozených ve znamení
Skopce, setkáváme se s velkými těžkostmi.
Už od útlého dětství touží po
nezávislosti, nechtějí si dát rozkazovat,
nesnášejí disciplínu. Musí se jim
ponechat kus samostatnosti, jinak by se staly tvrdohlavými a
panovačnými. V dětském kolektivu se vždy snaží
hrát vedoucí úlohu.


U těchto dětí
je třeba co nejdřív potlačit pronikavě se projevující
žárlivost. Dáváme jim hry, které
rozvíjejí fantazii a
nutí
něco hledat, řešit. Nejraději by si hrály s cínovými
vojáčky.Taková hra jim totiž umožňuje, aby byly
vůdci a mohly rozkazovat. U těchto dětí nezřídka
objevíme strategické schopnosti. Není třeba jim
bránit, aby se mohly zdržovat mimo svůj domov, neboť
vždycky touží především po volnosti. Protože se
cítí v rodinném prostředí
utlačované, využívají každé
příležitosti, aby se dostaly ven. Je třeba jen od nich
žádat, aby se brzy vrátily – a budou nám
vděčné. Potom budou jistě i v ostatních věcech
mnohem poslušnější.


Tyto děti bývají
veselé, živé a hlučné. Dlouho v
 klidu
neposedí, rády dovádějí. Ale to jim
nesmíme zazlívat, snažme se jim moudře přispůsobit,
projevit spolu s nimi radost ze života. Takto i sobě
zpříjemníme život.


O lidech narozených
ve znamení Skopce jsme už říkali, že nesnášejí
podřízenost. Doporučuje
se, aby
si zvolili takové povolání, kde by mohli
pracovat i rozhodovat samostatně, pokud možno bez zásahu
představených. Je– li takový člověk zaměstnán
ve větším podniku, vynaloží všechno svoje úsilí
na to aby se co nejdříve dopracoval vedoucího
postavení. Nejlépe se hodí k vojsku, kde se
z nich často stávají dobří důstojníci
i vojevůdci. Jako vojáci vynikají totiž velkou
udatností a rozhodností.


Velmi dobrých
výsledků dosahují tito lidé jako kresliči

a architekti. V obchodním podníkání
dosahují úspěchu jen tehdy, když nejde o skromnou a
mravenčí práci, ale o prudký vzestup.


Všeobecně možno
říci, že jim vyhovují taková zaměstnání,
v
 kterých se zachází
se zbraněmi, ohněm nebo se železem, například
v puškařství, v kovoobráběcích
oborech nebo ve strojírenství apod. Mimořádné
úspěchy mívají také jako lékaři-
chirurgové.


Protože lidé
narození ve znamení Skopce mají obyčejně
silnou tělesnou soustavu, bývají zřídkakdy
nemocní. Většinou trpí jen bolestí hlavy,
někdy vysokým tlakem. Snadno dostávají sluneční
úpal. Velké rozčilení může mít za
následek delší nespavost. Mívají o něco
vyšší horečky, které však nikdy netrvají
dlouho Pokud jde o úrazy, jsou to nejčastěji popáleniny,
zranění střelnými nebo sečnými zbraněmi.(více)
01.07.2009 00:00:00 | 0 komentářů
Autor: sabbath65
| stálý odkaz

ZNAMENÍ STŘELCE
ZNAMENÍ STŘELCE


Do tohoto znamení
vstupuje Slunce
23.
listopadu
a zůstává
v něm do
21.
prosince.
Vládcem znamení je Jupiter.


Lidé narození
v tomto znamení mají většinou velmi štíhlou,
elastickou postavu s nápadně dlouhýma nohama.

Jejich čelo je vysoké, obočí tvoří krásný
oblouk, nos je pěkně formovaný. Mívají pěkné,
lesklé vlasy, které jim na spáncích
rychle vypadavají. Jejich oči hledí vždy přímo
zdá se, že v pohledu mají výraz odvahy.
Zuby mívají zdravé. Barva pleti je velmi svěží.
Celá postava, hlavně v starších letech, působí
dojmem zdraví a síly.


Povahově
bývají tito lidé uvolnění. Neznají
překážky a váhavost. Obyčejně jsou přísní
a upřímní. Snad až tolik přísní, že
dokáží zranit druhé. Ale přitom nejsou
uštěpační nebo zlomyslní. Prostě jsou tak poctiví,
že si své názory za žádných okolností
neumějí nechat pro sebe. Kdo si jejich povahu oblíbí,
velmi rád se s nimi setkává a baví,
protože jejich přirozený způsob života je svěží,
oživuje a podněcuje. Život berou z jeho veselejší a
snadnější stránky, jen zřídka se zaměstnávají
duševními problémy. Rádi sportují,
věnují se zvláště jízdě na koni a lovu.
Následkem své prudké povahy jsou někdy
mnohomluvní, ale nikdy nikomu nelichotí. Milují
život v přírodě, a když se do ní delší
čas nedostanou, cítí se jako ve vězení. Tento
typ lidí není možno omezovat. Jinak by ztratili pocit
svobody a nezávislosti. Zvykají si být velmi
výbušní, hned je všechno rozčilí. Ale když
je hněv přejde, brzy zapomenou na jeho příčinu. Se svými
pochybnostmi se nikdy netají, i před jinou osobou hovoří
o nich přímo. Celkem jsou to lidé štědří,
rádi něco darují a potom se těší z radosti
jiných. Když chtějí někomu pomoci, vyhazují
peníze dost lehkomyslně. Přitom sami nejsou nároční
a znají hodnotu peněz. Hry v karty jsou pro ně dost
nebezpečné, protože jsou prudcí, často všechno
postaví na jednu kartu. Jinak jsou podnikaví a
dobrodružní. Jsou dobyvační a touží po
nezavislosti. Jejich úsudek je logický, jsou vytrvalí,
stálí a většinou se nehodí pro život v městě.


Jejich povaha je velmi
ohnivá, lehce vzplanou. Když někoho mají rádi,
milují ho s
 velkou vásní.
V lásce jsou nedočkaví, ale přitom upřímní,
netrápí se a netouží tajně. Svému
partnerovi dají najevo, že s ním jdou jen proto,
aby ho dobyli. Milovanou osobu rádi obdarovávají,
někdy skutečně dávají víc, než mohou.
Zvláště muži se dokáží pro ženu zcela
zničit. Ale tu je každé napomínání
zbytečné. Rádi se sice pro lásku nadchnou, ale
vždy visí nad nimi nebezpečí, že jejich svazek
dlouho nepotrvá, protože se po čase nadchnou pro jinou
osobu. Pro manželství nejsou tedy ideální,
velmi rychle tu dochází k rozvodům. Ale pro
manželství se nehodí ano ženy narozené v tomto
znamení. Znají to a proto se často rozhodnou pro volný
a nezávislý život. Jinak tyto ženy rády
sportují a milují přírodu.


V manželství
nejlépe vycházejí s osobami narozenými
ve znamení Lva nebo Skopce. Tento druh lidí má
totiž stejné myšlenky a názory, dokonce i stejné
cíle. Dobře se snášejí i s osobami ve
znamení Vodnáře a Střelce. Ale snad nejpříznivějšího
spojení by dosáhli s člověkem, kterému
Měsíc stojí ve znamení Střelce. Děti narozené
v tomto znamení jsou většinou veselé a usměvavé,
velice zdravé, čilé a svěží. Nesnášejí
rozmazlování. Někdy jsou trochu prudké, ale to
jim musíme odpustit, protože prudkost je jejich povahová
vlastnost. Snaží se, ale v mnohých případech
se nedokáží ovládnout. Když si však přece
jen příliš dovolují, musíme je krotit. Nerady
mají sedavé hry. Potřebují pohyb, volnost.
Pohyb na slunci a na vzduchu. V tomto je příliš
neomezujme, protože potřebují pocit nezávislosti a
samostatnosti, po kterém velmi touží. Musíme
jim ho dopřát, protože jinak by se nám odcizili. Ale
když jim tuto životně důležitou volnost poskytneme, poslechnou
nás ve všem. Neučí se moc rády. Nemají
na to dost nadání. A není správné,
když je s učením příliš zatěžujeme . Zato
rády čtou cestopisné a dobrodružné knihy a
takové čtení se nemohou nikdy nasytit.


Lidé narozeni
ve znamení Střelce náramně milují volnost a
život v
 přírodě. Tyto
vlastnosti je předurčují k sportovní kariéře.
Hodí se také za lovce a myslivce. Jsou z nich
dobří důstojníci. Velmi rádi jezdí, a
proto se hodí za učitele jízdy. Mohou z nich být
výborní vedoucí výprav. Snesou totiž
velké útrapy a dovedou čelit každému
nebezpečí. O svých výpravách dokáží
napsat velmi poutavé knihy. Nesnesli by však natrvalo sedavé
zaměstnání.


Pokud jde o choroby,
jsou především choulostiví na plíce. Právě
proto je přitahuje tak mocně život v přírodě. Nelze
říci, že by trpěli na těžké případy
plicních chorob. Většinou si stěžují na onemocnění
plicních hrotů. Ve svém nejvlastnějším zájmu
se musí šetřit a přísně dodržovat lékařské
rady. Ale o to se musí starat hlavně jejich blízcí,
protože oni sami jsou dost lehkomyslní. Často mívají
také ischias. Při sportování přicházejí
často k úrazům, jako jsou zlomeniny a vykloubeniny.
Je-li Jupiter nepříznivě ozařován v době
jejich narození, přidružují se ke zmíněným
chorobám ještě choroby oční.


(více)
01.07.2009 00:00:00 | 0 komentářů
Autor: sabbath65
| stálý odkaz

ZNAMENÍ ŠTÍRA
ZNAMENÍ ŠTÍRADo tohoto znamení
vstupuje Slunce dne
24.
října
a zůstává
v něm do
22.
Listopadu.
Vládcem znamení je
Mars.


Lidé narození
v tomto znamení bývají velmi vysocí
a mají velmi pronikavé myšlení. Jsou neobyčejně
bystří, všechno nové a neznámé velmi
rychle pochopí. Jejich myšlení však nejen přijímá
vědomosti, ale též rozvíjí. Obyčejně mívají
orginální názory, které s úplným
fanatismem také obhajují. Když jim někdo odporuje,
dokáží se trochu ruzčílit. Zvykají si
být paličatí: když si už vytvořili svůj názor,
málokdy jej opouštějí.


Zvláštní
jsou také tím, že jednou jsou neobyčejně ochotni a
dokáží se celí angažovat, podruhé
nestrpí ani nejmenší odpor a krutě vystoupí
vůči každému, kdo se jim nelíbí. Je velmi
těžké je posuzovat, protože nemůžeme nikdy dost dobře
odhadnout, na co a jak budou právě reagovat. Někdy
očekáváme, že budou laskaví a ochotní,
ale oni jsou právě uštěpační a zlostní. A
když nečekáme od nich nic dobrého, přímo srší
ochotou pomoci. Skoro současně mají chuť pomáhat i
ničit. Velice jim záleží na přátelích.
Pro kamaráda jsou ochotní obětovat vše a nic jim není
příliš drahé, chtějí-li ho vidět
spokojeného. Ale horší je to s tím, kdo se
jim znelíbí. Ten pocítí nepřátelství
se vší důslednou krutostí. Dovedou se velmi mstít
a této své vlastnosti nikdy neváhají
využít. Dokáží hanět člověka na každém
kroku, jen aby ho znemožnili. V tom ohledu jsou velmi
neúprostní. Ví se také o nich to, že
rádi někoho sledují. A třebaže si nejednou říkají,
že to už víckrát neudělají, přece neodolají,
neboť je to jejich chorobná vlastnost. Jsou náramně
zvědaví. Musí se dozvědět pravdu o soukromém
životě osob, o které mají zájem. V tomto
případě však nejde o nepřátelství, je to
spíš špehování ze zábavy. Všichni lidé
narození v tomto znamení si potrpí na
pochvaly a uznání. Chtějí stále slyšet,
že jejich myšlení a výkony jsou uznávané.
Umějí je okouzlit a ovládnout. Lidi, kterým by
se měli podřídit, vůbec nesnášejí. Proto se
nejraději přátelí s osobami, které se jim
duševně nevyrovnají. Potřebují, aby byli obdivováni.
Když se sejdou s člověkem stejně duševně vyspělým,
hned je oheň na střeše. Hledají příčinu, aby se
mohli pohádat. Používají urážlivého
humoru, neboť rádi provokují nepřátele.


Jejich typickou
vlastností je velká genialita, projevující
se slovy i skutky. Mají vždy nové a podivné
nápady, často velmi dobré, ale nedokáží
realizovat. Ve společnosti jsou velmi zábavní a
oblíbení. Svými způsoby každého
upoutají. Zajímají se také o mystické
věci.


Jejich milostné
city se velmi brzy probouzejí. Jsou tak vášniví,
že se někdy neovládají. Smysl pro erotiku jim někdy
nedělá mnoho zla. Milují velmi vášnivě,
nejvášnivěji ze všech jiných typů lidí. Pro
lásku obětují vše. Když se zklamou, dokáží
se úplně zřítit.
V mnohých
připadech slepě poslouchají svého


druha.
Je pochopitelné, že pro druhé pohlaví jsou
velmi přitažliví. Když se zamilují, jsou přímo
neodolatelní a velmi těžké je vymotat se z kouzla
jejich osobnosti. Když nenajdou druha, který by je dokázal
zcela upoutat, stanou se záletnými. Když jdou za
erotikou, neznají překážek. Manželství
uzavírají z lásky. Ale v mnohých
případech tento svazek dlouho netrvá, neboť svého
druha usouží. Jsou velmi žárliví a velmi
nedůvěřiví. Pro jejich panovačnost a hašteřivost není
možná s nimi dobře vycházet. Mají sklon
k sadismu. Někdy vymýšlejí až nemožné
věci, aby svého druha mohli trápit. Když je partner
pro toto všechno opustí, je to pro ně těžká rána,
která je může i zničit. Není to trápení
z nenávisti, ale z lásky. Mnoho je i
takových, co se po bouřlivém milostném životě
zcela zřeknou erotiky a věnují se umění anebo
náboženství. Mezi lidmi narozenými v tomto
znamení najdeme nejvíc náboženských
fanatiků. Když Mars, který je vládcem tohoto znamení,
nepříznivě ozařuje, rodí se tomto znamení
lidé s nezřízeným životem nepřirozenými,
choutkami, sklonem k orgiím a výtržnostem.
Typické pro ně je, že si lásku uchovávají
až do vysokého věku svého života. Pro manželství
se jim nejlépe holí lidé narození ve
znamení Raka nebo Ryb, protože sami jsou panovační a
potřebují někoho, kdo by se jim dovedl přizpůsobit. Ale
dobře se snesou i s osobou narozenou ve znamení
Kozorožce. Najdou-li však osobu, které stojí Měsíc
ve znamení Štíra, mohli by i s ní být
šťastni. Výhoda dětí narozených v tomto
znamení je velmi složitá. Jsou velmi hašteřivé,
tvrdohlavé a poněkud falešné. Nesnášejí
námitky, jsou velmi vzdorovité a nedisciplinované.
Přitom každého hned odzbrojí svou velkou dobrotou.
Jejich výchova vyžaduje moc přísnosti, ale to zase
není vždy možné. Proto postačí, když budeme
omezovat a podlamovat jejich krutost a špatné sklony. Jinak
je třeba jim ponechat svobodnou vůli.Tyto děti už mládí
bývají vládci a tyrany. Je-li v domě víc
dětí, jistě je bude ovládat dítě narozené
ve znamení Štíra. Ostatní ho budou bez odporu
poslouchat, protože se ho budou bát. Ale bývá
z nich i radost, neboť mají otevřenou povahu. Již jako
malé přicházejí s moudrými a
samostatnými náhledy. Mají dobrý
pozorovací talent, bystrou mysl, jsou velmi vtipné a
plné humoru. Je třeba podporvat jejich srdečnost a
dobrotivost. Když jsou poslušné, pochvalme je, z pochvaly
se vždy potěší a jsou nám vděčné za každé
uznání. Velmi brzy se v nich probouzejí
sklony k erotismu. Rodiče udělají dobře, když je
budou chránit před příliš včasnou zralostí.
Když zpozorujeme, že se začínají zajímat o
sexuální otázky, je třeba jim včas všechno
vysvětlit a vhodným způsibem uspokojit jejich zvědavost.
Kdybychom to neudělali, začaly by hledat odpověď na tyto otázky
někde jinde. Při volbě povolání je třeba vzít
v úvahu, že lidé narození ve znamení
Štíra dokáží ovládat jiné. Proto
si musí vybrat takové povolání, které
jim umožní uplatnit vrozené. Mohou být dobrými
důstojníky a vůdci. Jejich panovačnost nestrpí
odpor. Na druhé straně zas velmá dobrota, kterou
projevují, jim zaručuje oblíbenost. Obyčejně mají
velké nadání pro medicínu. Když se jí
věnují, mohou být z nich dobří
chirurgové. Jejich osobní přitažlivost jim dobře
poslouží v případě, až se stanou praktickými
lékaři. Protože dokáží kombinačně myslit,
všechno vidět pronikavě a jasně, jsou také dobrými
diagnostiky a snadno zjistí původ choroby. Mezi nimi však
najdeme i dobré malíře, dokonce i lyriky.


Po stránce
zdravotní jejich citlivou
oblastí
jsou pohlavní ústrojí. Již jejich sklon
k prostopášnému životu přináší
s sebou mnoho nebezpečenství. Lehko dostávají
zápaly a jsou náchylní k nákazám.
Někdy se u nich vyskytne i střevní choroba nebo poruchy
zažívacího traktu, ale to už je řídký
zjev. Ženy mívají velké poruchy v  menstruaci,
ale i normální průběh je poznačen silnými
křečemi a bolestmi. Tehdy jsou nervově podrážděné,
citlivé a velmi sklíčené


(více)
01.07.2009 00:00:00 | 0 komentářů
Autor: sabbath65
| stálý odkaz

ZNAMENÍ VAH
ZNAMENÍ VAH


Do tohoto znamení vstupuje
Slunce dne
24.září
a zůstává v něm do
23.
Října.
Vládcem
tohoto znamení je Venuše.


Všichni lidé
narození v tomto znamení mají velmi
souměrnou, krásnou postavu a pěkné držení
těla.
Jejich pohyby jsou klidné a
vláčné. Mívají typickou oválnou
tvář se souměrnými rysy. Jejich oči jsou obyčejně
velké a sametově lesklé, s klidným, mírným
pohledem. Velmi charakteristické jsou jejich perfektně
formované dlouhé ruce. O lidech narozených ve
znamení Vah se říká, že jsou velmi otevření,
svědomití a slušní, přímo nenavidící
spory. Raději obejdou všechno, co zavání konfliktem.
Nikdy spor nevyvolávají. Ale třebaže působí
dojmem velmi vyrovnaných, jistých a stálých
lidí,není tomu tak, neboť jsou velmi nerozhodní
a nejistí. Pravdu má obyčejně ten, kdo mluvil
poslední. A ačkoli jsou celkem poctiví a upřímní,
není možno se na ně spolehnout, neboť se dají snadno
ovlivnit. I když se do něčeho dají velmi soustředěně,
zakolísají, jen co uslyší nějaký jiný
názor, a navenek jsou neochvějní, ale přece každému
přístupní. Když je někdo označí za
,,náladové“ ,velmi jim křivdí. Vždyť se i
oni sami pokládají za takové, co podléhají
vlivům. Ale přece jen hledají oporu, o čemž svědčí
zvláště to, že se rádi přátelí s
lidmi se silnou povahou. Máme je rádi pro jejich
laskavost, přímost a šlechetné myšlenky.


Jejich povaha je vyrovnaná.
Dovedou se velmi dobře přispůsobit. Nehádají se.
Rozčilí se jen tehdy, když je někdo velmi ostře napadne.
Tehdy se stávají trochu energičtějšími. Když
se musí sami o něčem rozhodnout, jsou velmi zneklidněni a
těší se, když to namísto nich udělá někdo
jiný.Často se stává, že je nepovolaní
lidé přemluví a poradí jim.


Typickým
rysem jejich povahy je spravedlnost. Ale nemají silnou povahu,
nebo
ť když narazí na odpor,
ochabnou a vzdají se všeho, i kdyby šlo o milé a
příjemné věci. Mají vyvinutý smysl pro
krásu. Mluví slušně, hrubých slov nepoužívají.
Všechno dělají s určitým kouzlem a půvabem. I
jejich domov je velmi pěkný. Nábytek hezky
rozestavěný, zařízení i šatstvo vkusné
a harmonické. Nesnášejí ostré barvy, ale
jemné, ovšem pěkně zladěné. Mají rádi
kvalitní věci, nenávidí napodobeniny a leciné
klenoty.


Milují hudbu
a umění. Výborně tančí, mají velmi
silný cit pro rytmus a ladné pohyby. Také sami
jsou většinou dobrými hudebníky a dávají
přednost lehké hudbě před těžkou.
Rádi
se zdržují v malých, uzavřených
společnostech, nesnášejí hlučné zábavy
. Jsou výbornými hostiteli, všechno dokáží
tak příjemně uspořádat, že se hosté u nich
cítí jako doma.


Protože
jsou to lidé velmi klidní, obyčejně jsou dobrými
manželi. Jen málokdy způsobují sváry. Jsou
taktní a přispůsobiví, vyhýbají se
třenicím, výstupům a nepříjemnostem. Ale jsou
značně samolibí. Těší se, když schvalujeme jejich
vkus a když si všímáme jejich oděvu.Dopouštíme
se velké chyby, když u žen přehlédneme novou toaletu
nebo nový klobouk. Jejich druh musí vždy vystupovat
bezvadně, působit dojmem elegance, mít vybrané
způsoby. Rády chodí do společnosti, neboť chtějí,
aby je mnozí viděli. Nejsou příliš koketné,
ale velmi samolibé. Rády chodí do divadla, rády
tančí a rády se slušně baví. Stravují
se v prvotřídních jídelnách. Velmi
dbají na své věci a správně je ošetřují.


Takoví lidé
jsou tedy velmi způsobilí pro manželství. Bývají
jemně veselí, což je pro každého příjemné.
V
 domácnosti nevyvolávají
hádky, všechno se vyřídí v klidu.
V nevinných zábavách a v návštěvě
divadel je nemusíme omezovat, neboť je to jejich jediná
radost.


Nejlépe se
k nim hodí osoby narozené
ve znamení Vodnáře, neboť dovedou dobře chápat
jejich hluboké umělecké cítění a na
mnohé otázky mají společný názor.
Přiměřenými partnery jimmohou být i osoby narozené
ve znamení Blíženců. Když jeden z manželů je
narozen ve znamení Lva nebo Střelce, mohou mít
příjemný život. Velmi dobře by si rozuměli také
s osobou, které Měsíc stojí ve znamení
Vah.


Děti
narozené ve znamení Vah potřebují při své
výchově především velkou lásku. A stálou
oporu. Nejraději mají laskavé napomínání,
neboť velké řeči je zastrašují. Jejich výchova
není těžká, neboť dobré způsoby mají
vrozené. Je třeba však velmi dbát na to, aby se
nestaly samolibými, každou chvíli nehleděli do
zrcadla. A omezovat jejich přílišné touhy po
zábavách.


Zmírňovat
však musíme také jejich nerozhodnost a kolísavost
náhledů. Když zpozorujeme, že přátelé je
příliš ovlivňijí, musíme je zavčas dostat
z dosahu tohoto působení. Je pozoruhodné, že
tyto děti velmi rády hrají divadlo.


Pokud jde o výběr
povolání pro lidi narozené
ve znamení Vah, můžeme říci,že jim sluší
soudcovský talár. Mají totiž velký smysl
pro spravedlnost. Také se dobře osvědčují jako vyšší
úředníci, protože v případě potřeby
vždy umějí říci rozhodné slovo. V soukromém
životě mají všichni rádi komorní hudbu a rádi
účinkují v ochotnických divadlech. Pracuje
se s nimi příjemně. Jsou svědomití a skromní,
dají se poučit a nejsou vzdorovití.


Pro muže se hodí
ještě povolání bytového architekta, respektivě
čalouníka. Ženy mívají úspěch
v
 módních ateliérech.
Jejich návrhy jsou smělé a jejich práce vkusná.
Velmi úspěšně vedou také rytmické a taneční
školy. Jako herečky vynikají v úloze salonních
dam.


Lidé narození
ve znamení Vah jsou obvykle velmi zdraví, ačkoli
trochu citliví na ledviny a močový měchýř.
Při zanedbávání léčení těchto
chorob vznikají u nich chronická onemocnění.
Někdy je trápí cukrovka. Jsou dost citliví na
nápoje,
nesnášejí
zvláště uhličité tekutiny a trochu jim škodí
i víno, ačkoli je velmi rádi pijí. Jejich
výchova jim sice brání v opíjení
se, ale zato prudce reagují na alkohol. Někdy stačí
jeden pohárek, aby se dostali do veselé nálady.


(více)
01.07.2009 00:00:00 | 0 komentářů
Autor: sabbath65
| stálý odkaz

ZNAMENÍ VODNÁŘE
ZNAMENÍ VODNÁŘE


Do tohoto znamení
vstupuje Slunce dne
21.
ledna
s zůstává
něm do
18. února.
Vládcem tohotot znamení je Saturn a Uran.


Lidé narození
v tomto zamení mívají velmi pěknou a
štíhlou postavu
. Jejich tvář
je podlouhlá nebo i okrouhlá, s poněkud delší
bradou, která je výrazná, ale ne ostrá.
Jejich oči jsou vždy nádherné. Vodnář je
totiž zvláště pro ženy znamením krásy. Vlasy
mají obyčejně světlé a jemné, jejich chůze
je lehká jistá. Tito lidi těžko rozeznat, nebo mají
mnoho výrazných znakůa v jejich typech se můžeme
snadno splést. Jinak jsou to lidé přispůsobiví,
s poctivým charakterem. Obyčejně mají velké
ideály, jsou skromní, trpěliví a věrni.
Typické je pro ně jejich vysloveně lidské smýšlení.
Mnozí z nich mají velmi pevnou vůli, ale často
jim chybí rozvaha. Mnoho uvažují o neuskutečnitelných
věcech. Pohrouží se do svých myšlenek, aniž by se
s někým poradili nebo se od někoho poučili. Nejde tu o
paličatost, protože v mnohých záležitostech
všedního života se dovedou velmi dobře přispůsobit a
nijak neprosazují svou vlastní vůli. Ale když už
jednou vidí před sebou cíl, potom už neznají
překážky. Někdy si pro takovou myšlenku zničí celý
svůj život. Tuto vlastnost mají však všichni lidé
narození v tomto znamení. Obyčejně se zajímají
o sociální problémy.


Jejich další
dobrou vlastností je pracovitost. Kromě toho vedou klidný
život. Ve společnosti jsou oblíbeni, ale mnohem lépe
snášejí samotu. Ve společnosti jsou oblíbeni,
ela mnohem lépe snášejí samotu. Milují
přírodu a rádi bádají jen v její
určité oblasti. V tomto bádání jsou
vytrvalí a hoževnatí. Jsou to lidé, s kterými
je velmi dobré soužití. Neradi se hádají,
mají dobrou povahu. Jsou přítulní a věrní
přátelé a velice ochotně pomáhají.
Protože se upoutali k určité myšlemce, kterou chtějí
uskutečnit, často se dožívají zklamání,
které je může někdy i zničit. Pro tuto svoji myšlenku
žádají plné porozumění od jiných
a jsou velmi uraženi, když se tak nestane. Když je někdo rázně
odmítne, pociťují to jako velmi kritou bolest


. jejich myšlenky jsou
často utopické.
Když příjdou
na to, že se zásadně zmýlili, zmocňuje se jich
nejtěžší deprese. Tehdy nechtějí o světě nic
slyšet a jen těžko se uspokojí. Musí je chytnou
další nová myšlenka, aby se s novými
silami zvedli a znovu ji začali vášnivě uskutečňovat.
Když při narození těchto lidí působilo nepříznivé
ozáření z jiných planet, bývají
z nich velcí sobci. Ale i přesto zůstávají
laskavými. Jsou však takoví chladní a odměření,
že často míváme při nich nepříjemný
pocit. Potom už ani jejich osobní kouzlo nemůže zakrýt
jejich sobeckost a chamtivost. Lidé tohoto typu bývají
velkými buřiči, mnohdy i skvělými vůdci. Někdy
jsou náladoví a nevypočitatelní.


Vcelku jsou proměnlivé
povahy. Lehko se nadchnou, rychle se dají oslnit zvláštnostmi
nějaké osoby. Ale takový omyl natrvá nikdy
dlouho, neboť vlastnosti, které někomu připisovali,
neexistují, a oni to co nejdřív poznají.
Přichází tedy nové velké rozčarování
a zklamíní. A protože chtějí poznávat
ustavičně něco nového, ihned se odvrátí od
svého druha, v kterém se zklamali.


Jejich milostné
city nejsou příliš silné. Většinou je upotává
jen zájem a obdiv. Jakmile toto nadšení ochabne anebo
když si najdou novou známost, dochází obvykle
k přerušení dosavadního vztahu. V takovém
případě jim vůbec nezáleží na tom, jak
prožívá druhá strana toto rozloučení.
Ochadnutí citů přichází náhle a je to
takové ochladnutí, jaké by u nich nikdo
nepředpokládal.


Tito lidé
vytvářejí často neobyčejně milostné vztahy.
Jsou schopni odputat se od všedního života a jít
zakázanými cestami. Nejednou mají velmi intimní
i k osobám stejného pohlaví. V manželství
jsou z nich nepříjemní partneři. Navenek jsou
totiž vždy laskáví, zdvožilí a přátelsky
naladění. Ve skutečnosti nejsou upřímně srdeční
a něžní. Tělesné přednosti jejich druhů je
přitahují více než přednosti partnerovi duše. To je
velká zvláštnost jejich povahy. Ačkoli se velmi
zajímají duše jiného člověka. V manželství
jsou mnohem stálejší a – což je důležité –
dokáží být svému druhovi celkem věrni.
Hodnotný svazek mohou vytvořit s osobami narozenými
ve znamení Blíženců nebo Vah. U lidí
narozených ve znamení Blíženců najdou velké
pochopení pro svoje myšlenky. Žijí s nimi ve
shodě a v úplné harmonii. Výhodné
spojení mohou vytvořit také s osobami narozenými
ve znamení Vah, neboť mají jasný úsudek,
který jim vrací odvahu a rovnováhu. Stejně
dobré manželství mohou mít i s osobami
narozenými ve znamení Skopce nebo Střelce. Ale šťastný
krok udělají tehdy, když uzavřou sňatek s osobou,
které při její narození stál Měsíc
ve znamení Vodnáře. Děti narozené ve znamení
Vodnáře se vychovávají dost těžko. Již
v mládí jsou bouřlivé, zaujaté
proti všemu, co je staré. Nechtějí se dát
vést. Vzdorují všemu, co od nich žádají
dospělí, a lehko se rodičům odcizí. Proto rodiče
musí s nimi často souhlasit, musí jim dát
na vědomí, že dokáží s nimi myslit a –
což je významné – nikdy nesmějí být
už napřed zaujali proti jejich výstředním myšlenkám.
Tyto děti skoro vždy projevují zájem o botaniku.
Vkusně si připravují herbáře a sbírají
podivné kamínky. Rychle se v nich vyvíjí
smysl pro barvy. Jejich fantazie je tak silná, že někdy
dokáží vytvořit nejobdivuhodnější malby a
kresby. Jinak jsou klidné a milé. Protože se v nich
poměrně rychle probouzejí pohlavní pudy, vzniká
nebezpečí různých komplikací. Záleží
na rodičích, aby jim v tomto směru zavčas poskytli
potřebné vysvětlení. Lidé narození ve
znamení Vodnáře se velmi dobře hodí pro
povolání souvisící se studiem přírody.
Bývají z nich dobří botanici, geologové
a astronomové. V těchto oblastech mohou dosáhnout
velkých úspěchů, neboť ve vědecké činnosti
jsou neúnavní a pracují s velkým
nadšením. Protože vždy touží po něčem novém
a novoty vyžadují také odvahu, mnozí z nich
jsou též vynikajícími letci. Vyznačují
se i uměleckými schopnostmi. Jsou dobrými spisovateli,
autory děl s velkými uměleckými hodnotami. Také
v této oblasti lidské činnosti hledají
nové cesty. Proto se stává, že někdy
neprorazí. Jako malíři odmítají všechno
staré a zkoušejí nové, excentrické
metody. Jejich umělecké práce jsou vždy nápadně
originalitou myšlenky. Vůbec se nehodí za úředníky,
protože jsou příliš buričští a bojují o
uplatnění vlastních myšlenek a metod. Po zdravotní
stránce jsou nejchoulostivější na nohy. Často mívají
křečové žíly, nádory na nohách, často
si vykloubí kotník. Trpí též poruchami
krevního oběhu a otravami krve. Ženy mívají
bolesti při menstruaci. Jinak jsou celkem zdraví, nejsou
náchylní k nastydnutí ani k jiným
chorobám


(více)
01.07.2009 00:00:00 | 0 komentářů
Autor: sabbath65
| stálý odkaz

 

© 2006-2007 Zásobování a.s.

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se