; ZNAMENÍ SKOPCE

Blog od Sabbath65

NEBERTE ŽIVOT PŘÍLIŠ VÁŽNĚ,STEJNĚ Z NĚJ NEVYVÁZNETE ŽIVÍ...
 

ZNAMENÍ SKOPCE

ZNAMENÍ SKOPCE


Slunce vstupuje do znamení
Skopce dne
21.
března
a zůstává
v něm do
20.
dubna.
Vládcem tohoto
znamení je Mars.


Lidé narození
v tomto znamení jsou obyčejně vysocí a dobře
vyvinutí, mají vzpřímenou postavu, pevný
a jistý krok. Každý jejich pohyb je ostrý a
rázný. Krk mají poměrně dlouhý,čelo
zkosené šikmo dozadu, nos většinou ostrý a velmi
výrazný. Vlasy mívají světlé až
narudlé. Jejich pohled je pronikavý a velmi pevný,
hlas zase velmi panovačný.


Povahově jsou to lidé
velmi odvážní, energičtí a rozhodní,
jdoucí směle za svým cílem. Vždy chtějí
být první a dokáží prosazovat nové
myšlenky. Obyčejně se uspokojí jen tehdy, prosadí-li
svou vlastní vůli. Rychle se rozhodují a do každé
činnosti se pouštějí s velkým nadšením.
Jsou veselí, zdá se, že přímo překypují
radostí. Ale rádi zveličují a často se
dopouštějí výstředností. Každému a
při všem chtějí potvrdit své mimořádné
schopnosti a výkony a málokdy jsou sami se sebou
spokojeni.


Nesnášejí,
vnucuje-li se jim někdo nebo jich někdo ovládá.
Chtějí být zcela nezávislí a svobodní
a za tuto svou nezávislost dovedou i obětavě bojovat.
Protože jsou velmi odvážní, jejich činy možno
kvalifikovat jako šílené.


Chtějí ničit všechno
staré a podle svých vlastních myšlenek tvořit
úplně nové věci. Jejich myšlenky bývají
vskutku geniální a často velmi překvapující.
Ale nedokáží je realizovat, protože jim často chybí
trpělivost. Ještě před uskutečněním svého
předsevzetí začnou se obírat novými myšlenkami
a projekty. Jejich život je vlastně nepřetržitým bojem o
úspěšné uplatnění se.


Lidé tohoto typu mají
zvláštní schopnost strhávat s sebou jiné
a získávat je jako svoje oddané pomocníky.
Jsou tedy výbornými vůdci.. Ale nejsou to příliš
příjemní společníci, neboť jsou panovační
a netrpělivý, vždy chtějí jen rozkazovat., nesnesou
ani ten nejmenší odpor a často jsou velmi zlostní.
Všechno znají nejlépe než ostatní , jejich
povaha je zdrojem ustavičných konfliktů. Žijí proto,
aby jiné vedli a ovládali, aby sami byli vždy
v popředí.


Láska
zasahuje do života těchto lidí velmi brzy. Nezřídka
si zvolí své partnery už ve školních lavicích.
V manželském spolužití se jejich charakter
nemění. Chce-li s nimi partner vydržet, musí mít
velké pochopení pro zvláštnosti jejich povahy.
Ani v manželství nesnášejí jakékoliv
omezování a už vůbec ne pocit něčí
nadřazenosti. Jejich nezávislost a svoboda musí zůstat
téměř neomezená. Má-li jejich partner jen
trochu podobnou povahu, dochází k vážným
nedorozuměním a ostrým střetnutím. Dobře
vycházejí jen s lidmi, kteří je obdivují.

I při výchově dětí, narozených ve znamení
Skopce, setkáváme se s velkými těžkostmi.
Už od útlého dětství touží po
nezávislosti, nechtějí si dát rozkazovat,
nesnášejí disciplínu. Musí se jim
ponechat kus samostatnosti, jinak by se staly tvrdohlavými a
panovačnými. V dětském kolektivu se vždy snaží
hrát vedoucí úlohu.


U těchto dětí
je třeba co nejdřív potlačit pronikavě se projevující
žárlivost. Dáváme jim hry, které
rozvíjejí fantazii a
nutí
něco hledat, řešit. Nejraději by si hrály s cínovými
vojáčky.Taková hra jim totiž umožňuje, aby byly
vůdci a mohly rozkazovat. U těchto dětí nezřídka
objevíme strategické schopnosti. Není třeba jim
bránit, aby se mohly zdržovat mimo svůj domov, neboť
vždycky touží především po volnosti. Protože se
cítí v rodinném prostředí
utlačované, využívají každé
příležitosti, aby se dostaly ven. Je třeba jen od nich
žádat, aby se brzy vrátily – a budou nám
vděčné. Potom budou jistě i v ostatních věcech
mnohem poslušnější.


Tyto děti bývají
veselé, živé a hlučné. Dlouho v
 klidu
neposedí, rády dovádějí. Ale to jim
nesmíme zazlívat, snažme se jim moudře přispůsobit,
projevit spolu s nimi radost ze života. Takto i sobě
zpříjemníme život.


O lidech narozených
ve znamení Skopce jsme už říkali, že nesnášejí
podřízenost. Doporučuje
se, aby
si zvolili takové povolání, kde by mohli
pracovat i rozhodovat samostatně, pokud možno bez zásahu
představených. Je– li takový člověk zaměstnán
ve větším podniku, vynaloží všechno svoje úsilí
na to aby se co nejdříve dopracoval vedoucího
postavení. Nejlépe se hodí k vojsku, kde se
z nich často stávají dobří důstojníci
i vojevůdci. Jako vojáci vynikají totiž velkou
udatností a rozhodností.


Velmi dobrých
výsledků dosahují tito lidé jako kresliči

a architekti. V obchodním podníkání
dosahují úspěchu jen tehdy, když nejde o skromnou a
mravenčí práci, ale o prudký vzestup.


Všeobecně možno
říci, že jim vyhovují taková zaměstnání,
v
 kterých se zachází
se zbraněmi, ohněm nebo se železem, například
v puškařství, v kovoobráběcích
oborech nebo ve strojírenství apod. Mimořádné
úspěchy mívají také jako lékaři-
chirurgové.


Protože lidé
narození ve znamení Skopce mají obyčejně
silnou tělesnou soustavu, bývají zřídkakdy
nemocní. Většinou trpí jen bolestí hlavy,
někdy vysokým tlakem. Snadno dostávají sluneční
úpal. Velké rozčilení může mít za
následek delší nespavost. Mívají o něco
vyšší horečky, které však nikdy netrvají
dlouho Pokud jde o úrazy, jsou to nejčastěji popáleniny,
zranění střelnými nebo sečnými zbraněmi.
01.07.2009 00:00:00 |
Autor: sabbath65
| stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod

 

© 2006-2007 Zásobování a.s.

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se