; ZNAMENÍ RYB

Blog od Sabbath65

NEBERTE ŽIVOT PŘÍLIŠ VÁŽNĚ,STEJNĚ Z NĚJ NEVYVÁZNETE ŽIVÍ...
 

ZNAMENÍ RYB

ZNAMENÍ RYB


Do tohoto znamení
vstupuje Slunce dne
19.
února
a zůstává
v něm až do
20.
března.
Vládcem znamení je Jupiter a neptun.


Lidé narození
v tomto znamení mají obyčejně menší,
většinou vyhublou postavu, poněkud oblá ramena a ohnuté
držení těla.
Jejich nohy jsou
trochu nemotorné. Mají slabě vyvinutou bradu a sklon –
k dvojité bradě. Pleť na jejich tváři je
obyčejně bledá. Tito lidé vypadají trochu
zasněně a lhostejně. Oči mají téměř vodnaté
a bezbarvé. Vlasy velmi jemné a ne příliš
husté. Jejich hlas je dost jednotvárný, málo
melodický.


Z povahové
stránky jsou ostýchaví, někdy budí
dojem, že jsou zakřiknutí. Jsou obyčejně citliví a
často i při nejmenším podnětu začnou plakat. Neradi se
seznamují s novými lidmi. Přitom jsou velmi
rozpačití, plaší a působí dojmem že by
nejraději zmizeli. Nikdy nemohou o něčem rozhodovat. Dají
se ovlivnit. Chybí jim rozhodnost, jsou kolísaví,
často sami navědí, co chtějí. Potřebují
oporu druhých a při každé maličkosti žádají
o radu. Tedy nejšťastnější povahy nejsou. Žijí
v ustavičném neklidua strachu. Bezstarostnost téměř
neznají. Vždy přemýšlejí o tom, co všechno
by se mohlo stát, kdyby se jim něco nepodařilo. Takoví
lidé stále trpí, jako by úlohu trpících
měli nejraději. Jiným lidem rádi pomáhají,
jsou úslužní. Ačkoli jsou nespolehliví, na
jejich pomoc se můžeme spolehnout, neboť jsou velmi obětaví.
Protože jejich charakter je vratký a podléhá
různým vlivům, často se dostanou do rozporu i se zákonem.
V duši jsou úplně korektní a poctiví. Ale
jsou-li ve špatném prostředí, nejednou se dopuštějí
i nejhorších podvodů. Podobají se lidem, kteří
žijí v transu.


Rádi cestují
po moři: nejlépe se cítí u vody, tam jsou snad
nejklidnější. Jsou romantici a mají silnou fantazii,
snívají při plném vědomí. Jejich
typickou vlastností je nedostatečný smysl pro pořádek
a roztržitost. Po celé hodiny hledají své věci,
jsou hned nervózní, nedovedou si pomoci – a když je
najdou, znovu je ztrácejí. Tito lidé by vůbec
neměli pít alkohol. Mají rádi dobrá
jídla a dobrá vína. Velkým nebezpečím
jsou pro ně omamné jedy. Rádi zvou na hostiny, mají
vyvinutý smysl pro domácnost, hosté se cítí
u nich velmi příjemně. Jsou pohodlní, někdy dokonce
až leniví. Musíme je nutit, aby něco dělali. Mají
velmi slabou vůli a příliš málo energie, aby něco
sami začali. A když něco začnou, potřebují povzbuzení,
aby znovu neupadly do obvyklé načinnosti. Mají
schopnost být médiem, vábí je
nadpřirozené věci a obírají se myšlenkami o
posmrtném životě. V této skupině lidí se
najde mnoho náměsičníků.


Při nepříznivém
ozáření z jiných planet se stávají
tito lidé přímo vzorem nespolehlivosti. Mnozí
jsou velmi nepřesní. Když se dostanou do velmi špatné
společnosti, ztrácejí svoje normální
cítění a mohou se dostat do rozporů se zákonem.
V lásce jsou velmi ostýchaví, nedovedou
živě a rázně postupovat. Mnozí z nich milují
jen zdaleka, vůbec si netroufají přiblížit se.
Nešťastně se zamilují a často někoho zbožňují po
celé roky, ačkoli jen povrchně. Všechny jejich milostné
zážitky se obyčejně odehrávají jen v jejich
bohaté fantazii.


Pro manželství
jsou velmi schopní, konečně jejich velkým přáním
je, aby si mohli založit rodinu. Ale první krok k tomu
musí většinou vykonat partner, neboť oni sami se nedovedou
definitivně rozhodnout. Jinak by jejich dvoření trvalo celé
roky. Muži se skoro nikdy nežení sami, z vlastní
iniciativy, často je musí oženit druzí. Najdou-li
v manželství dostatečnou oporu, jsou dobrými
manželi, neboť mají rádi svůj domov. Umějí
zacházet s dětmi a pro rodinu přinesou lecjakou oběť.
Mívají mnoho dětí. Nejlepšího souladu
dosahují s lidmi narozenými ve znamení
Štíra nebo Raka. K osobě narozené ve znamení
Štíra mívají zvláštní
náklonnost, dovedou se jí zcela podřídit a dají
se od ní vést. Tito lidé příznivě
působí na jejich schopnosti. Hodí se k nim také
lidé narození ve znamení Raka, neboť mají
vyvinutý smysl pro rodinný život a pro domov. Stejně
blízcí jsou jim i lidé narození ve
znamení Kozorozce nebo Ryb. Ale nejlepší je , když
uzavřou sňatek s osobou, které stojí Měsíc
ve znamení Ryb.


Při výchově
dětí narozených v tomto znamení je třeba
mít trpělivost, protože jsou velmi přecitlivělé a
nesnesou výčitky. I z mírného pokárání
bývají nešťastné a už při přísnějším
pohledu začnou plakat. Je třeba s nimi zacházet mírně,
neboť při tvrdším slově obyčejně velmi trpí.
Typické je, že všechny děti narozené v tomto
znamení mají sklon k lenivosti a nepořádku.
K práci je musíme stále nabádat,
naléhat na ně, tlačit, neboť jim chybí silná
vůle. Tuto nesamostatnost si nedovedou odvyknout. Ale vhodnou
výchovou se přece jen dá mnoho napravit. Aby si
odvykly ostýchavosti, musíme je často dostávat
do společnosti cizích lidí. Na toto trpí hlavně
děvčata, kterým příjde zatěžko už i to, když
musí pozdravit cizího člověka. Tyto děti mívají
dobrý sluch a obyčejně i dobrý hlas. Ale v každém
případě jejich největším nepřítelem je
lenivost. Jedinou snahou lidí narozených v tomto
znamení je obětovat se pro druhé. Mívají
štěstí v povoláních, která
souvisejí s vodou nebo jinými tekutinami. Jsou
z nich výborní stavitelé lodí, rádi
se věnují námořnictví. Jsou dobrými
lékarníky, sladovníky, obchodníky
s vínem, výrobci lihovin apod. mohou být
také dobrými kuchaři nebo ošetřovateli nemocných.
Mezi těmito lidmi je mnoho zpěváků a hudebníků.
Nespolehliví jsou jako zaměstnanci v obchodě nebo
v úřadě. Ženy mohou úspěšně pracovat jako
učitelky mateřských škol, ošetřovatelky nebo vedoucí
jeslí. Používá se jich též jako médií,
ale to je úplně zničí.


Mnozí lidé
narození ve znamení Ryb jsou slabé povahy,
náchylní k nachladnutí. Nohy mají
skoro vždy studené, po těle mrazení, nesnášejí
chladné počasí. Nejchoulostivější jsou jejich
nohy. Ve stáří trpí revmatizmem. Jejich
nejnebezpečnějším nepřítelem je alkohol. Najdeme
mezi nimi mnoho kokainistů, kuřáků opia a morfinistů.
V zaměstnání je třeba na ně stále
dozírat. Jejich výkyvy jsou sice velmi malé, ale
po čase mohou přerůst až do odpuzující lenivosti.
Často jim musíme připomínat přesnost.01.07.2009 00:00:00 |
Autor: sabbath65
| stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod

 

© 2006-2007 Zásobování a.s.

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se