; ZNAMENÍ PANNY

Blog od Sabbath65

NEBERTE ŽIVOT PŘÍLIŠ VÁŽNĚ,STEJNĚ Z NĚJ NEVYVÁZNETE ŽIVÍ...
 

ZNAMENÍ PANNY

ZNAMENÍ PANNY


Do tohoto znamení vstupuje
Slunce
24. Srpna
a zůstává v něm do
23.
Září.
Vládcem
znamení je Merkur.


Lidé narození
v tomto znamení jsou střední až vysoké,
celkem souměrné postavy, ale držení těla nemají
příliš rovné. Ramena mají totiž trochu
svěšená. Celý zjev působí tak trochu dojmem
měkkosti a zženštilosti. Jejich tvář je protáhlá,
ale oválná, brada málo výrazná.

Nos je souměrný a rovný, ale ne příliš
výrazný. Pohled moudrý, ale ne živý.
Obyčejně mají krátké a tenké nohy.


Lidi této
skupiny není možno tak lehce rozeznat, nebo
ť
nemají skoro žádné zvláštní
znaky. Typické pro ně je, že skoro vždycky vypadají
mladší, naž jsou ve skutečnosti, což je vidět hlavně na
ženách. Hlas těchto lidí bývá
jednotvárný a ne příliš silný.


Lidé narození
v
 tomto znamení jsou velmi
bystří a šikovní. Na život hledí velmi
prakticky. Ačkoli se domnívají, že mají velké
ideály, je to zřejmě jen sebeklam. Způsob jejich jednání
je mírný a líbivý, ale všichni mají
sklon k sobectví a ze všech tvorů na světě mají
nejraději sebe. Jinak jsou tiší a mlčenliví, jen
málokdy se rozčilují. Ve svých náhledech
bývají nestálí a snadno se dají
ovlivnit. Typickým znakem těchto lidí je zženštilost.
Skoro všichni jsou lítostiví a ustavičně trpí
pocitem,že jsou nemocní, ačkoli jim vůbec nic není.
Nemůžeme i nich říci, že jsou hypochondři, ale přece jen
chybí jejich povaze svěžest a jakási přirozená
radost. Při jednání s těmito lidmi musíme
být velmi opatrní, neboť jsou velmi citliví a
urážliví. Kromě toho mají ještě tu špatnou
vlastnost, že lidem obyčejně všechno zazlívají a i
poznámky řečené v žertu si vykládají
ve zlém. Pokud jde o ně samé, nejsou dost ohleduplní,
neboť rádi kritizují jiné a na svých
spoluobčanech hledají většinou jen chyby. Hlučnost je
znervózňuje, dokonce i mírné oživení je
jim nepříjemné.


Rádi mají
pořádek a systematičnost. Všechno si dovedou dobře
rozdělit, na všechno mají svou metodu. Většinou jsou velmi
šikovní, v ručních pracích rychlí
a přesní, někdy až puntičkáři. Nejednou jim
překáží i to, je-li věc nesprávně položená,
například příbor na stole, a takové maličkosti
jim dovedou pokazit radost a dobrou vůli. Velmi těžko se jim
dokážeme zavděčit. Z toho důvodu mění často
služební místa. Ale když si na tyto jejich vlastnosti
zvykneme, potom vycházíme s nimi celkem dobře.
Jsou velmi úslužní a vždy ochotni pomoci. Protože
jsou velmi praktičtí, nejednou od nich žádáme
radu. Jejich pozorovací schopnost je velmi přesná.
Dovedou vystihnout nejdůležitější body, aniž by se dali
splést nějakými vedlejšími okolnostmi. Vidí
vše zřetelně a střízlivě. Na všechno hledí
prakticky, bystře. Nikdy se nedopouštějí náhlých
a nerozmyšlených činů. Všechno si přesně a dobře
rozváží. Jejich střízlivé myšlení
téměř nikdy není ovlivňováno citovými
momenty. Dovedou zacházet s penězi, nejsou mnoho
nároční. Nenávidí nápadnost a
výstřednost v módě. Ve své nesmělosti
sami nechtějí být nápadní, před ruchem
unikají.


Velkou námahu,
tělesnou nebo duševní, zdolávají jen těžko.
Nesportují, necvičí, ačkoli by pro ně bylo velmi
užitečné.


Milostné city
těchto lidí nejsou silné. Mají sklon k cudnému
a zdrženlivému životu. Šíří kolem sebe
ovzduší čistoty a nedotknutelnosti. Nesnášejí
ostré vtipy nebo poznámky. Rádi se rozčilují
nad milostnými vztahy jiných, v tomto jsou velmi
nesnášenliví. Ale sami u sebe neberou už obyčejně
mravy tak přísně. Rádi koketují. Chtějí
se líbit a jsou šťastní, když se do nich někdo
zamiluje. Ale jejich přesnost, vypočítavost a důslednost
jim lidé často i zazlívají.


V manželství
jsou jen někdy příjemní. Domácnost vedou
dobře. Umějí si rozdělit peníze a vždy se starají
o čistotu a pořádek v domě. Nezřídka jsou
otroky své domácnosti. Mezi hospodyňkami najdeme i
takové fanatičky, kterým jde víc o pořádek
a dobré zařízení než pohodlí manželů.
Takové ženy mohou připravit muži nesnesitelné
utrpení. Po celý den se uklízí a čistí
a obyčejně je to vše víc na obdiv než na používání.


Muži narození
v
 tomto znamení nejsou právě
nejpříjemnějšími manželi. Mnozí z nich
nejsou nikdy zcela spokojeni. Jsou často takoví pedantní,že
se do všeho míchají, například na každém
jídle vidí chybu, žádný oběd nebo
večeře není podle jejich chuti. Jednou je něco slané,
horké nebo příliš okořeněné, podruhé
říkají pravý opak. Stále mluví o
žaludečních potížích a různých jiných
chorobách. Své okolí dovedou trápit až
do úplného zoufalství. Člověk je musí
vyslechnout a nesmí se jim vysmát, neboť jinak by se
s nimi nedalo vydržet . Hráli by si na uražené,
celé dni by nepromluvili. Mezi ženami narozenými
v tomto znamení najdeme i mnoho takových, které
se vůbec nevdají. Zůstávají z nich staré
panny, jak jim všeobecně říkáme.


K lidem
narozeným ve znamení Panny se nejlépe hodí
lidé narození ve znamení Kozorožce. Tito lidé
budou nejspíš souhlasit s jejich názory a budou
je velmi dobře chápat.


Ale vyšlo by jim i
spojení s
 osobou narozenou ve
znamení Býka. V úvahu by mohly přijít
i osoby narozené ve znamení Raka, neboť též
zdrženlivé. Rovněž výhodné by bylo, kdyby se
našel člověk, kterému stojí Měsíc ve znamení
Panny.


Děti narozené
v
 tomto znamení jsou velmi
šikovné a rozumné. Obyčejně se učí velmi
lehko. Někdy je až obdivujeme, jak dobře jim jde učení
cizím jazykům. Současně se mohou učit více jazykům,
neboť výborná paměť jim značně ulehčuje studium.
Jinak jsou to děti klidné a tiché. Nadělají
málo hlukujsou poslušné a dobré. Mají
radost ze svého dobrého chování a rodiče
po této stránce nemají s nimi mnoho
starostí. Již od útlého věku mají rády
pořádek a čistotu. Své věci nenechávají
pohozené, bez velkých řečí si je odloží.
Velkou radost mají, když mohou číst a psát.
Svoje listy píší tak, že by se i dospělí
mohli od nich poučit. Mají velmi rády živé
hry. Je však třeba, aby mnoho cvičily, neboť jsou tělesně
slabé. Děvčata mají rády pletení anebo
jiné ruční práce. Jsou citlivé a jemné,
ale co nejdřív se u nich začne projevovat sklon k sobectví.


Lidi narozené
ve znamení Panny zařazujeme do skupiny velmi dobr
ých
zaměstnanaců, na které si nikdy nemusíme stěžovat.
Co udělají, je přesné a správné. Někdy
zacházejí do detailů. Rádi dělají
například tabulky, které nikdo nepotřebuje, ale
všechen ztracený čas nahradí zase svou rychlostí
a usilovností. Když jim chceme něco v jejich práci
vytknout, musíme to učinit taktně a opatrně, neboť i
nejmenší kritika je těžce uráží a často ji
pokládají za projev osobní nenávisti.
Občas se jich dotkne i dobře míněná poznámka
natolik, že jak mohou,hledají si nové místo.


Z lidí
narozených ve znamení Panny bývají dobří
spisovatelé nebo hudebníci. Hlavně v literárním
směru mohou dosáhnou velkých úspěchů. Mají
krásný a plynný sloh, dovedou se vyjadřovat
přesně a jasně. Jejich vědecké práce jsou vzorem
systematičnost. Bývají z nich dobří
redaktoři, právníci, nakladatelé i typografové.
Velmi se hodí i na jemné ruční práce.
Mohou být šikovnými mechaniky a hodináři.


Po zdravotní
stránce jsou dost choulostiví.Trpí nachlazením,
musí se chránit před každým

větříčkem. Nejsou snad ani tak slabí, jenže mají
příliš málo pohybu a konečně sami si často
namlouvají, že se choroby přímo na ně lepí.
Často chodí k lékaři. Když se od lékaře
dozvědí, že jim nic není, urazí se. Choroba,
ať už předstíraná nebo skutečná, dělá
jim podivnou radost. O jejich příznacích se dokáží
bavit celé hodiny a jsou šťastni, když je posloucháme
a máme s nimi soucit. Nezřídka jsou choulostiví
i na poruchy v zažívání a trpí i
malými žaludečními potížemi. Ale tyto
těžkosti nejsou ani zdaleka tak vážné, jak nám
je vykreslují. Mají radost, když mohou vydržet
nějakou dietu. Po čase si však vymyslí nové potíže,
aby dosavadní dietu mohli změnit.

01.07.2009 00:00:00 |
Autor: sabbath65
| stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod

 

© 2006-2007 Zásobování a.s.

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se