; ZNAMENÍ BÝKA

Blog od Sabbath65

NEBERTE ŽIVOT PŘÍLIŠ VÁŽNĚ,STEJNĚ Z NĚJ NEVYVÁZNETE ŽIVÍ...
 

ZNAMENÍ BÝKA

ZNAMENÍ BÝKA


Slunce vstupuje do tohoto znamení
každoročně dne
21.dubna
a zůstává v něm do
21.
května.
Vládcem tohoto
znamení je Venuše.


Lidé
narozeni v tomto znamení nebývají příliš
vysoké postavy. Většinou mají vysoký zátylek
a krátký krk, takže se nám zdají, že
jsou zavalití. Jejich ramena jsou kulatá a široká,
tvář dosti široká a kulatá, s dobrou
zdravou barvou. Čelo mají nízké a nos krátký.
Jejich oči jsou velké a milé a zacloněné
brvami. Pohled mají mírný a melancholický.
Charakteristickým znakem tě
chto
lidí jsou dosti velká ústa, masité rty a
velké a silné zuby. Jejich chůze je pomalá a
odměřená.


Lidé
narozeni ve znamení Býka jsou velmi klidní,
trpěliví a nenaroční. V životě chtějí
dosáhnou především klidu a pohodlí. Jejich
náhledy jsou většinou konzervativní, těžko je
přesvědčit o něčem jiném a novém. Zřídka
se dají ovlivnit a své názory obhajují
tvrdě a velmi umíněně.
Život
si nechtějí komplikovat žádnými novotami, drží
se houževnatě věcí, na které si už zvykli. Citově
jsou přítulní a věrní. Spojení s nimi
se navazuje těžko, neboť jsou příliš odměření:
ovšem ne proto že by byli pyšní, v jejich případě
můžeme spíš hovořit o vrozené plachosti. Plachost
jim brání v navazování nových
známostí a omezuje jejich styk s neznámými
lidmi. Avšak i k dobrým přátelům jsou často
zdrženliví a uzavření. Někdy by se mohlo zdát,
že nejsou přímí, ale je to skutečně jenom zdání,
neboť právě lidé narozeni ve znamení Býka
jsou velmi upřímní a poctivě smýšlející.Typickým
znakem těchto lidí bývá velká
pohodlnost. Nenávidí jakoukoliv námahu. Neradi
chodí mnoho pěšky. Jsou chvíle kdy se jim dokonce
nechce ani přemýšlet. Ale v zaměstnání
jsou velmi usilovní a přesní. Z práce však
nemají velkou radost, ale můžeme jim závidět jejich
smysl pro povinnosti. Při plnění svých povinností
jsou mimořádně spolehliví a velmi nezištní.
Žádná práce se jim nepříčí a
rozkazy plní – pokud jen mohou – co nejpřesněji.


Jsou
mírumilovní, ke svým nejbližším velmi
dobří a shovívaví, vždy ochotní pomoci.Ačkoliv jsou odměření a
klidní, přece se dokáží velmi rozčílit,
vydráždíme- li je natolik, že zapomenou na všecko,
co se kolem nich děje. Takové výbuchy jsou

obyčejně velmi prudké a těžké je zastavit je.
Rozrušíme-li takové lidi, neodmlouvejme jima
neodporujme jim. Nejlépe se jim vyhnout a neprovokovat je
k případným nebezpečným činům.


Tyto
osoby jsou však v
 životě
velmi praktické a rozvážné. Pod nohama mají
pevnou půdu a vždy vědí, co dělají. Neznají
fantazii a blouznění , neradi mnoho mluví, vytrvale
jdou svou vyšlapanou cestou.V lidech
narozených ve znamení Býka je velmi vyvinuta
láska k umění a všemu, co je krásné.
Většinou mají silné umělecké schopnosti,
zvláště pro sochařství a hudbu. V tomto znamení
se rodí mnoho zpěváků. Často mají neobyčejný
zájem i o stavitelství.


Je-li
Venuše, jako ovládající planeta znamení
Býka, vystavena ozařování špatnými
planetami, může se stát že se vyvine méně hodnotný
typ lidí,

tj. lidí paličatých a lenivých. Na takové
lidi se může člověk málokdy spolehnout, neboť nedokáží
dodržovat sliby – většinou jen proto, že jsou lenivý.
Oblibují si jen dobrá a velmi dobrá jídla
a rádi se oddávají smyslným touhám.Takoví lidé nepatří
ani mezi nadšence, ani

mezi idealisty. Lásku berou jen s přirozené
stránky, nesnášejí dvoření a vůbec
neznají sentimentality. Tvrdošíjně a vytrvale se
ucházejí o osobu, která je zajímá.
A protože jsou málomluvní, o jejich citech nelze říci
nic určitého. Ačkoliv jsou jejich pudy velmi silné,
jako milenci jsou málo aktivní, těžko od nich můžeme
očkávat jasné vyznání lásky. Rádi
se zdržují v blízkosti milované osoby a
obyčejně si myslí, že na to, aby ji přesvědčili o své
lásce, stačí, když jsou s ní. Ačkoli
sami lásku nikdy nevyznávají, touží
právě po tom, aby je o své náklonnosti
přesvědčovali jiní.


Když
jsme se tedy zamilovali do člověka narozeného ve znamení
Býka, nesmí nás splést jeho zdrženlivost.
Bude lépe, když si zvykneme na jeho tichý a málo
aktiní způsob života. V
 mládí
je smyslnost těchto lidí velmi bržděna a často se
projevuje až v manželství. Jako manželé jsou
věrní, přítulní a rádi se zdržují
doma. V manželství bohužel však často ztrácí
své umělecké zájmy a v touze po pohodlí
často na umění zapomínají. Proto je třeba,
aby druhý partner tyto umělecké zájmy svého
druha stále podněcoval. S lidmi narozenými ve
znamení Býka můžeme dost dobře vycházet,
neboť jsou velmi trpěliví a vyhýbají se
hádkám. Důležité je abycom je nikdy
neprovokovali a násilným způsobem nenarušovali jejich
klid.Jde-li o méně hodnotný
typ lidí tohoto znamení, bývají v
 lásce
násilní a nespolehliví. Svoje počínaní
nekontrolují a často propadají úplně surovým
smyslnostem.Partnery pro život měli by si volit
mezi lidmi narozenými ve znamení Kozorožce nebo ve
znamení Panny. Když se jim to

podaří zavládne mezi nimi harmonie, shoda a velmi
dobrévzájemné porozumění.Mimořádně příjemné
by mohlo být takové spojení s
 osobou,
která se narodila ve znamení Ryb. Kdyby našel člověk
narozený ve znamení Býka partnera, který
při narození měl ve znamení Býka Měsíc,
mohl by s ním být velmi štˇastný.


Děti
narozené v
 tomto
znamení nepřinášejí mnoho starostí.
Jsou velmi klidé a přítulé, zacházíme-li
ovšem s nimi asponˇtrochu laskavě. Vůbec neklamou, vždy
mluví pravdu. Už spočátku jsou trochu uzavřené,
což znamená, že si k nim musíme hledat cestu.
Nesnášejí hlučné hry a vyrusování.
Nejraději se baví osamoceny. Těší se ze stavebnic
a z her, které vyžadují trpělivost. Rodiče musí
dbát na to, aby už v začátečním stádiu
výchovy potláčeli v nich sklon k pohodlí
a probouzeli v nich dřímající rozhodnost.
Bylo by správné, kdyby se zavčas začaly obírat
uměním. Zjistilo se, že například v modelování
dosahují velmi pěkných a obdivuhodných
výsledků.


Ale
rodiče měli by si všímat i hudebního nadání
dětí. Důležité je, aby děti svoje schopnosti
rozvíjely soustavně a nezanedbávaly je z
 lenivosti.
Protože se z takových dětí mohou lehce stát
požitkáři, je třeba zavčas v nich potláčet
sklon k přecpávání žaludku. Celkem možno
říci, že děti narozené ve znamení Býka
nepřišly na svět, aby trápily rodiče.Protože lidé narozeni ve znamení
Býka mají smysl pro povinnost, můžeme s
 nimi
počítat na zodpovědná místa. Jsou nejen
svědomití a spolehliví, ale dokáží se
postarat i o to, aby všichni jejich podřízení byli
odpovědní, přesní a spolehliví,.Jako
pracovníci jsou ve své činnosti vytrvalí a
houževnatí. Těžké však je od nich žádat,
aby si rychle zvykli na nové metody práce. Když jich
necháme pacovat jejich obvyklým způsobem, najdeme
v nich nejvěrnější a nejobětavější
spolupracovníky. Při práci uvažují střídmě
a logicky. Není obavy, že by se dopustili unáhlených
a nepromyšlených činů.Protože mají vrozenou touhu po
penězích, na každé práci si dávají
velmi záležet. Svou klidnou, houževnatou a nenapadnou
tvořivou prací získávají dost často
dobře placené postavení. Pro reformy a jakékoliv
jiné novosti jsou velmi pohodlní. Výborně se
osvědčují jako polnohospodáři, z
vláště
jako pěstovatelé ovec. Nejlépe jim vyhovuje klidný
a rozjímavý život na vesnici.Z uměleckých
směrů přichází v úvahu sochařství,
zpěv a stavitelství. Úspěšně se mohou uplatnit i
v chemii.


Ženy
narozené ve znamení Býka jsou obyčejně velmi
praktické hospodině anebo vedoucí velkých
závodů. Jsou výborné kuchařky a dokáží
všechno velmi úsporně zařídit.


Lidé
ze znamení Býka jsou náchylní jen k
 velmi
málo chorobám. Bývají to onemocnění
krční, jako zánět mandlí, řídčeji
mají sklon k hlízám a vředům. Tito lidé
však mají odpor k lékům. Nesnášejí
chemické léčivé prostředky. Když musí
v nemoci užívat nějaké léky, dávají
přednost přirozeným léčivým prostředkům,
jako jsou byliny a jiné domácí léky.01.07.2009 00:00:00 |
Autor: sabbath65
| stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod

 

© 2006-2007 Zásobování a.s.

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se