; ZNAMENÍ BLÍŽENCŮ

Blog od Sabbath65

NEBERTE ŽIVOT PŘÍLIŠ VÁŽNĚ,STEJNĚ Z NĚJ NEVYVÁZNETE ŽIVÍ...
 

ZNAMENÍ BLÍŽENCŮ

ZNAMENÍ BLÍŽENCŮ


Do tohoto
znamení

vstupuje

Slunce
dne
21.
května

do
21. června
. Vládcem
tohoto

znamení
je Merkur.


Lidé
narozeni v tomto znamení jsou prostředně velcí,
někdy

vysocí a štíhlí. Na tváři, trochu
oválné, vynikají silně výrazné
rysy. Brada bývá trochu delší než u ostatních
lidských typů. Obyčejně mají dlouhé ruce,
velmi často pěkné oči a velmi neklidný, hledající,
nikoli však číhající pohled. Jejich ruce jsou
trochu nervózní.. Pro tento druh lidí je
charakteristická čilá pohyblivost. Chůzi mají
obyčejně rychlou a živou.Už i znamení, v kterém
se narodili, poukazuje na to, že mají dvojí povahu.
Někdy jsou velmi dobrotiví, laskaví a pokorní,
jindy zase úplně bezcitní. Jejich neklidný duch
je věčně v činnosti. Stále hledá něco nového.
Proto mají dost rozervanou povahu. Protože jsou velmi schopní
a široce nadaní, těžko se rozhodují pro něco
trvalého. Když se do nějaké věci pustí rychle
ji odloží a začnou s novou, kterou po čase vytlačí
další.Podobně to bývá i
s
 jejich
přáteli. Lidé tohoto typu se velmi lehko pro někoho
nadchnou, ale po krátkém čase mají hned přítele
nového, který se jim momentálně zalíbil.
Jejich činnost je poznačena neklidem a chvatem, jako by se sami
obávali, že by se mohli začít zaměstnávat
něčím jiným ještě dříve než dokončí
jednu práci. Ale když mluví o nějakém názoru
nebo o práci, kterou právě dělají, dokáží
být tak rozhodní, ba až fanatyčtí, že se zdá
nemožné, že by někdy mohli tak snadno všecko odložit
stranou. A přece se to může stát i při nejmenším
podnětu.Učí se velmi lehce a velmi
rychle a jsou velmi čilí. Lehce se vžívají do
nových věcí, pochopí každou situaci, jejich
čilý
duch
se umí všemu přispůsobit.Typickou vlastností lidí
narozených ve znamení Blíženců je řecnický
zápal. Když začnou hovořit o problému, který
je zajímá, nadchnou se vlastní řečí
tolik, že se stanou rozvláční a zdlouhaví.
Neuvědomují si, že se odchýlili od tématu.
Mluví dál, bez ohledu na to,zda je někdo poslouchá.
Protože jsou to lidé rozervaní,
málokdy

i když by to chtěli – dochází u nich k věrným
a přítulným citům. Je známe, že nikdy
nedokončí svou práci. Odloží ji v polovině
a již se k ní nikdy nevrátí. Proto se
nesmíme divit, když – při svých sklonech k věčné
změně – nervózní a podráždění.
Jejich duch, zaměstnaný ve dne v noci, jim nikdy
nedopřává klidu a znemožňuje jim jakékoli
soustředění.Jinak jsou to lidé velmi zvědaví.
Když něco poslouchají, co je zajímá, chtějí
se dostat každé věci na kloub. Tajemství jsou na to,
aby je odkrývali. Nepokojem netrpí jenom oni sami, ale
svůj neklid a chvat vnášejí i do svého okolí.
Proto si mnoho lidí nemůže zvyknou na jejich nestálou
povahu. Nedokáží najít střední cestu.
Zazlívají všem, když se neztotož
ňují
s jejich názory.Když je Merkur, který vládne
ve znamení Blíženců, nepříznivě ozářen,
lidé narození v
 této
době jsou nespolehliví a velmi podrážděni. Je to
především velká zvědavost, která je ani na
chvíli nenechá na pokoji. A protože nejsou diskrétní
a svá tajemství rádi oznamují druhým,
není třeba se jim svěřovat . Jsou totiž nestálí,
snadno mohou zradit své přátelé a v konečném
důsledku stát se i jejich nepřáteli.Na city těchto
lidí se můžeme spolehnou jen zřídka. V prvním
zápalu jsou velmi okázalí a svou lásku
potvrzují novými a novými vyznáními.
Přitom jsou přesvědčeni, že jejich city nemohou nikdy
oslábnout a že nikdy nedokáží opustit
milovanou osobu. Píší velmi něžné listy. O
svých citech rádi mluví s velkým
nadšením a zápalem. Když se o svého druha
ucházejí, jsou neobyčejně náruživí a
ohniví. Vyznávají lásku a o její
velikosti a věrnosti ubezpečují bohatým výběrem
stále nových a nových obratů. Jsou pozorní,
galantní a svým kouzlem lehko oklamou druhé.
Jsou z nich totiž výborní společníci.
Rozpoložení jejich duše jsou většinou velmi hluboká.
Radi a lehce mění předmět své lásky. Tím
ovšem způsobují mnoho utrpení, lítosti a žalu.
Mají vrozený sklon uplatit se, který je jak
motor žene vpřed a nutí je, aby existovali jako střed
všeobecné pozornosti.U těchto lidí nejednou přichází
k prudkým změnám. Jejich náruživost se
lehko změní ve strašnou nenávist. Někteří si
rádi hrají na detektivy. Sledují jiné
osoby, aby odhalili tajemství, kterého by mohli proti
nim použít. Při této práci postupují
velmi šikovně.Ani na ženy narozené ve znamení
Blíženců nemůžeme se dost spolehnout. Ale přece jen jsou
lepší než muži. Často stojí před volbou mezi dvěma
muži, za které by se mohly vdát, ale nedovedou se
rozhodnout ani pro jednoho, ani pro druhého. Obyčejně
prožijí mnoho trpkých zklamání.

Nezřídka se stává, že lidé narození
ve znamení Blíženců milují současně dvě
osoby. Ale když se mají rozhodnout jsou velmi podráždění.
Rozhodnutí oddalují a v takovém případě
si nejednou vítězství odnáší někdo
třetí. Ale i přesto se může manželství s takovou
osobou vydařit. V rodinném životě často nacházejí
oporu, která jim dosud scházela, a nakonec se stanou
pozornými a příjemnými manžely.Nejvýhodnějším spojením
pro takovou osobu je manželství s
 člověkem,
který se narodil ve znamení Vodnáře nebo i ve
znamení Vah: u posledních se však někdy vyskytuje
silněji sklon k časté změně názorů. Velmi
harmonické může být manželsví s osobou
narozenou v Kozorožci anebo Lvu, neboť v obou případech
je tu přispůsobit, schopnost souhlasit s jejími názory.
Výborné spojení pro člověka narozeného
ve znamení Blíženců je sňatek s osobou, které
ve znamení Blíženců stojí Měsíc.Ani výchova dětí
narozených v
 tomto
znamení není lehká. Opatrní rodiče musí
postupovat se vší přísností, aby už od samého
začatku vychovávali silného a vytrvalého
člověka. Když začnou dítě zavčas přivykat soustředění
myšlení a poctivou práci, mohou vykonat velký
kus potřebné a užitečné práce.S dětmi
narozenými ve znamení Blíženců je třeba
zacházet velmi laskavě. Musíme jim dokazovat lásku
a za žádných okolností nadovolil, aby byly
roztržité a nesoustředěné. Když zpozorujeme že
staré ještě nedokončily a už chtějí začat něco
nového, je třeba přísně trvat na dodržení
systému a pořadku. Neboť už ve hře se projevuje neklid,
roztržitost a rozháranost takové povahy. Tyto zvyky se
nedají úplně odstranit. Ale můžeme je silně
potlačit a ztlumit, můžeme zabránit aby živelně rostly a
mohutněly, můžeme jim zastavit návyky k systému
a pořádku v činnosti dítěte.Když takové
dítě nechce ani slyšet o nějakém malém
příteli, je třeba dokonale zjistit příčiny Když
není důvodu k nějakému zhlížení,
odporu a hněvu, přísnými, ale teplými slovy
upozorníme své dítě, že takovým
postupem zraňuje city svého druha. Ale jinak děti narozené
v tomto znamení jsou většinou velmi srdečné.Projevuje-li dítě nadání
pro víc, je třeba, abycom je zaměřili jen jeden nebo dva
předměty. Jinak bychom vedli dítě k
 povrchnosti.
Můžeme říci, že tyto děti jsou bystré a lehko se
učí.Lidé narození ve znamení
Blíženců mají velký talent pro obchodní
podníkání. Ihned zpozorují všechno nové
a v
 duchu
si už představují výhody a zisky. Protože dokáží
každého snadno přesvědčit, jsou z nich dobří
prodavači, agenti nebo obchodní cestující.Obyčejně mají dvoje povolání.
Je to pro ně výhodné, uspokojuje je to,
neboť
získali širší prostor pro svoje schopnosti.Jinak se mohou dobře uplatnit též
jako pravníci nebo žurnalisté. Zkrátka a dobře
– potřebují
povolání bohaté na zajímavé změny
a vzruchy, v kterém netrápí člověka denně
se opakující ustálené zvyky a nuda.


Tito lidé
nemívají příliš silnou konstrukci a velice si
musí chránit své zdraví. Většinou velmi
rychle nastydnou. A protože jejich plíce jsou nejcitlivější,
musí být velmi opatrní. I jejich nervy jsou dost
labilní. Stálý neklid, změny, vzruchy, námaha
a přepracovanost je předčasně činí nervózními.
Ženy narozené v
 tomto
znamení mají velký sklon k hysterii. Proto
je třeba tyto lidi častěji nutit k tomu, aby vypřáhli
z práce a duševně si odpočinuli.
01.07.2009 00:00:00 |
Autor: sabbath65
| stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod

 

© 2006-2007 Zásobování a.s.

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se