; VÝZNAM ČÍSEL

Blog od Sabbath65

NEBERTE ŽIVOT PŘÍLIŠ VÁŽNĚ,STEJNĚ Z NĚJ NEVYVÁZNETE ŽIVÍ...
 

VÝZNAM ČÍSEL

                        83VÝZNAM JEDNOTLIVÝCH ČÍSEL


ČÍSLO
1.

Představuje začátek, prapůvod,
početí a vývoj vztahuje se na lidi, kteří
upřeně a příliš tvrdě jdou za svým cílem.
Jsou velmi výbojní, bezcitní, krutí a
bezohlední v přístupu k lidem. Jednotka tedy
znázornˇuje šplhouny, kteří jsou stéle
připraveni ničit, jde – li o jejich zájmy.ČÍSLO
2.


Podle matematického pojetí –
znamená rozmnožení, pohyb nahoru nebo přírůstek.Je
tedy číslem lidí, kteří stále doufají
v úspěch. Ale víra, naděje, resp. důvěra
těchto lidí se rychle změní v nenávist a
útočnost, když si myslí, že jsou zneužíváni.
Dvojku však dáváme také těm, kdo začínají
všechno s velkým elánem a nadšením,ale po
vychladnutí prvního zápalu hned předstanou.
Potom se obyčejně stáhnou do ústraní a rámec
všedního dne už nepřekročí.


ČÍSLO
3.


Je znamením
křesťanských cností: víry, naděje a lásky.
Ale toto číslo má význam v lásce.
Tři růže dostává milovaná bytost, tři růže
klademe na hrob drahého milovaného. Proto trojka má
ve velké rodině čísel zvláštní
postavení. Přisuzujeme ji lidem, kteří se nepokoušejí
vybočit z běžného života, cení si práce,
statečnosti a nemají příliš vysoké cíle.
Je to číslo střídmích lidí, kteří
si budují život na pevném základě. Tito lidé
jsou málokdy sentimentální. Trojka symbolizuje
skutečnost každodenního života.


ČÍSLO
4.


Nepatří
mezi oblíbená čísla. Představuje nehodu,
rozbití předpokládaných úmyslů a
spojení. Říká se, že čtyřka znamená
smrt. Z tohoto čísla, představujícího
různé živly, pramení nenávist k lidem.
Symbolizuje ničení a boření, je číslem
otřesné skutečnosti a reality, znamení zkázy,
utrpení, bolu a neštěstí, nepřítelem
jakéhokoliv příznivého vývinu.


ČÍSLO
5.


Se připisuje
tvořivému člověku a označuje se jím plodnost.
Většinou se připisuje umělcům géniům a lidem, kteří
mnoho tvoří, snadno dokončují svá díla
a obohacují duševní život lidstva.


ČÍSLO
6.již odedávna své pevné místo od
nejstarších dob je dobrým číslem. Symbolizuje
splněné tužby, vyrovnanost, hluboký smír,
spokojenost a klid. Je číslem úrody a lidí
kteří dokončili svou životní práci dobře
nebo s menším úspěchem, ale životní
cesta je vždy dovedla k zaslouženému odpočinku a míru.


ČÍSLO
7.


Je věnována
samostatná kapitola. Je to zvláštní číslo.
Značí klid po hlučném a rušném tvoření,
práci. Sedmička přináší přestávku po
skončení díla a před započetím díla
nového.


ČÍSLO
8.


Se
v arabském písmu skládá ze dvou nul
nad sebou. Zdánlivě je tedy dvojitým záporem a
dva zápory se v matematice ruší, a proto jsou
kladem. Osmička je dobrým číslem a znamená
něco kladného. Přisuzujeme ji vynálezcům, technikům,
badatelům a objevitelům, keří jdou vytrvale a soustředěně
za cílem tak dlouho, až ho dosáhnou. Patří
tedy géniům, kteří mění sílu svého
podvědomí v úspěšné skutečnosti.


ČÍSLO
9.


Odevítce
platí zhruba to, co víme o trojce. Je číslem
tvoření a symbolizuje splnění plánů, dosažení
velkých úspěchů. Je základem budoucího
bytí, klíčení, znakem rozvíjející
se budoucnosti.


01.07.2009 00:00:00 |
Autor: sabbath65
| stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod

 

© 2006-2007 Zásobování a.s.

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se